ZDRAVSTVO šOLARčKA

Zdravstveno varstvo skrbi za redne preglede naših otrok tudi v procesu šolanja. Spremeni se samo to, da so sistematični pregledi v organizaciji šole in s tem je tudi izbrani zdravnik lahko drug kot pa osebni zdravnik, ki sicer skrbi za zdravje vašega otroka.

V Sloveniji je zagotovljena tudi skrb za tiste otroke, ki se spopadajo s katero od oviranosti.

V tem obdobju otroci že sami skrbijo za osebno higieno in umivanje zob. Kar pa ne pomeni, da jim starši lahko to kar popolnoma prepustimo. Pozorni moramo biti na to, ali so pri teh opravilih temeljiti in jim tudi obrazložiti pomen tovrstnega početja.

Prej kot se bodo zavedali, kako to lahko dolgoročno vpliva na njihovo zdravje in počutje, prej bodo skrb za osebno higieno jemali resno in opravljali vestno. Pristop k temu pa je potrebno prilagoditi njihovi starosti in sposobnostim.

Tisti otroci, ki se ukvarjajo s športom na tekmovalni ravni so upravičeni tudi do pregledov, pred in med samim udejstvovanjem. Športne aktivnosti pomenijo večje tveganje za fizične poškodbe in psihološke pritiske na otroka. To je potrebno spremljati in ob morebitnih težavah ukrepati.

Poleg spodaj navedenih vej zdravstvenega varstva, si lahko preberete še: