IZOBRAžEVANJE IN PROSTI čAS šOLARčKA

Proces šolanja se je začel in bo še kar nekaj časa trajal. Otroku je pomembno predstaviti, da je izobrazba pomembna. Tako za službo, kot za splošno razgledanost in razvijanje skupinskih, še bolj pa individualnih sposobnosti.

Uspešno šolanje zahteva od otroka in staršev tudi poznavanje sistema ocenjevanja, šolskih pravil, obstoječih kazenskih ukrepov in dodatne možnosti za poglobitev in preverjanje znanja.

Trenutno je v Sloveniji šolanje v osnovni šoli razdeljeno na devet let oz. razredov. Znotraj tega se obdobja razdeli v triletja, na koncu katerih je možno še dodatno preverjanje znanja. To je na koncu tretjega in šestega razreda izbirno, na koncu devetega pa obvezno.

Učni načrt je za vse šole enak, temu morajo slediti tudi zasebne šole in starši, ki svoje otroke šolajo doma.

Šolski program je danes še bolj natrpan in zahteven, kot je to bilo včasih, zato ne smemo pozabiti tudi na prosti čas in sprostitev naših otrok. Življenje ni samo šola (ali delo). Zelo pomembno je, da to znajo ločiti tudi otroci.

Otroci naj bi razvijali tako miselne sposobnosti, za kar v določeni meri poskrbi že samo šolanje, kot tudi fizične. Ravnovesje med tema dvema področjema močno vpliva na razpon otrokovih zmožnosti.

Učimo se vsak dan ob vsem kar počnemo, ne pozabimo tega!

Več o pogojih za šolanje otroka doma najdete na: