ŽEPNINA

Otroke je treba čim prej začeti učiti kako pravilno ravnati z denarjem. Denar v našem življenju, hočeš nočeš, namreč igra zelo pomembno vlogo. Zato je pametno, da se otrok kmalu nauči, kako ravnati z denarjem in s tem povezano odgovornost.

Vendar pa mora otrok razumeti pomembnost in vlogo denarja. Ne sme misliti, da je denar ključnega pomena za srečo in uspeh v življenju.

Otroci se med sabo razlikujejo, zato se morajo tudi starši prilagoditi, ko otroka učijo kako ravnati z denarjem.

Nasvet staršem v povezavi z žepnino

Ne dajajte otrokom žepnine za otrokovo sodelovanje vsakodnevnih pri družinskih opravilih, ki jih tako ali tako mora opraviti po vnaprejšnjem dogovoru z vami. Lahko pa mu žepnino zmanjšate ali ukinete, če otrok pri rednih družinskih opravilih noče sodelovati.

Z denarjem se ne da kupiti (otrokove) ljubezni

Otroci zelo dobro razlikujejo starševsko ljubezen od igrač in denarja, ki jih prejemajo in jih težko pretentamo. Marsikateri zelo zaposleni starši si iz takih in drugačnih razlogov ne vzamejo dovolj časa za otroke in se z nakupovanjem daril kupujejo ljubezen pri otrokih.

Otrokom moramo tudi zaupati in jih predvsem naučiti prednosti varčevanja in razumnega ravnanja z denarjem. Tisti, ki so navajeni prejemati velike količine denarja in igrač, se najverjetneje ne bodo naučili ceniti denarja in dobrin.

Otroka vzemite s sabo v trgovino

Otroka moramo vključiti tudi v finančna vprašanja družine, ne glede na to, ali družina komaj shaja z denarjem ali pa ima tega na pretek. Zato frontalno predavanje ali pridiganje o denarju ni dovolj. Otrok mora imeti tudi pridobljene praktične izkušnje.

Mnogi strokovnjaki svetujejo, da otroka vključite tako v nakupovanje kot tudi v varčevanje.

Hranilnik oziroma bančni račun

Mlajšim otrokom lahko za varčevanje in zapravljanje damo hranilnik, medtem ko lahko nekoliko starejšemu otroku odpremo lastni račun v banki.

Otroci radi polnijo hranilnike, malo starejši otroci pa se počutijo bolj samostojne, če jim odprete bančni račun. V naših bankah otroke z veseljem sprejmejo in jim razložijo, kako potekajo stvari na banki in kako pomembno je varčevanje.

Zapisovanje prihodke in odhodkov

Da bi starejše otroke naučili, kako pomembno je plačevanje računov, jim lahko vsak mesec namenite določen znesek denarja za plačilo računa ali pa nakupa kartice. Šolarji si lahko v zvezek zapisujejo svoje odhodke in prihodke. Tako se bodo lahko kaj hitro naučili kako ravnati s »finančnim proračunom«, kar jim bo zelo pomagalo v prihodnosti.

Kdaj začeti z žepnino?

Žepnino lahko dobi že triletni otrok. Ko začnejo dobivati žepnino, otroci hitro dojamejo vrednost denarja in se naučijo varčevati. Pri tem pa je tudi bistvenega pomena, da se začnejo zavedati, da denar “ne pade z neba”, temveč ga je treba zaslužiti s trdim delom. To lahko storijo tako, da pomagajo staršem pri določenih družinskih opravilih.

Namreč že triletni otroci lahko dobijo žepnino, recimo 2 evra na mesec, če vsak teden opravijo kakšno dodatno družinsko opravilo, poleg že dogovorjenih, ki jih mora opraviti brezplačno. Kot rečeno, običajna, vsakodnevna opravila, naj ne bodo plačana.
Otroka učite o ravnanju z denarjem postopoma, po korakih. Pomembno je, da ste dosledni in ne odstopate od postavljenih pravil.

Pojasnite otroku, da denar, materialne dobrine ne osrečujejo ljudi (reklame?)

Ob tem naj še opozorimo, da je veliko oglasov na televiziji, v revijah in na plakatih usmerjenih tudi na otroke. Zato jim je treba pojasniti, da oglaševalci poskušajo prodati svoje izdelke tako, da napeljujejo ljudi k nakupu njihovih stvari, da bi bili “srečni” in “priljubljeni”. Poudariti je treba, da stvari ne osrečujejo ljudi, temveč jim hitro postanejo dolgočasne, zato imajo hišo polno nepotrebnih stvari.

Človek (torej tudi otrok) je zmotljiv

Otroci se največ in najboljše naučijo, če tudi sami pri tem sodelujejo, to pa velja tudi za ravnanje z denarjem. Pustite otroku, da se tudi kdaj zmoti, nato pa mu mirno pojasnite, kaj je storil napak in kako se temu lahko v prihodnje izogni. Bolje je, da se motijo v otroštvu, kot pa da slabo ravnanje z denarjem prenesejo v odrasla leta.

Predlagani (okvirni) zneski žepnine v različnih starostnih obdobjih (na podlagi raziskav):

5 let 4 € na mesec
6 let, 7 let 6 € na mesec
8 let, 9 let 9 € na mesec
10 let, 11 let 12 € na mesec
12 let, 13 let 15 € na mesec
14 let, 15 let 20 € na mesec
16 let, 17 let 25 € na mesec
18 let, 19 let 40 € na mesec

Komentirajte na forumu.