RAZLIKA MED NAČINOM VZGOJE DEKLET IN VZGOJE FANTOV

Dejstvo, ki ločuje dekleta od fantov, je biološka razlika, ki obstaja, pa naj jo še tako zanikamo. To seveda ne pomeni, da na primer vzgajamo otroke tako, da delimo dela na ženska ali moška, da govorimo igrah, ki pristojijo dekletom oziroma fantom in podobno.

Poleg bioloških razlik lahko spregovorimo dodatno še o unikatnosti posameznika tega planeta, ne glede na spol, ki prav tako povzroča in mogoče celo zahteva drugačen način vzgoje, drugačne metode.

In slednje, pametno je upoštevati tudi, da posamezniki ne živimo sami, ampak se običajno gibljemo v neki sredini, v neki skupini. Zato je treba vzeti v zakup tudi: v družbi več posameznikov mora obstajati nekaj skupnega, splošnega, da se lahko izognemo morebitnemu kaosu in skupino dovolj dobro peljemo po poti.

Mogoče samo na kratko in površno nekaj razmišljanj in ugotovitev stroke (Alexandra Ferlič, Nataša Miteva, Danijela Muršec, Simona Novak). Saj vemo, da je to področje, ki buri mnogokatere duhove. Za začetek poskus povezave z živalskim svetom. Upam, da ne bo zvenelo pregrobo, vendar mogoče pa je vseeno treba poiskati kakšne vzorce od živali, če naj bi bil človek najvišje razvito bitje od njih predstavnikov.

Sociologi, antropologi, biologi ter psihoanalitiki so izvajali kemične in fiziološke poskuse na živalih in na ljudeh → projecirali vedenje živali v naravi na človeško populacijo. Ker so se osredotočili samo na vsak svoje specifično področje , niso našli skupnega jezika.

Sociologi in antropologi se opirajo na zgodovinsko delitev dela; potrditve iščejo celo v Bibliji:

»Prav mnogo ti bom dal težav pri tvoji nosečnosti; v bolečinah boš rodila otroke; in vendar boš po svojem možu hrepenela, on pa bo tebi gospodoval.«

Nekateri antropologi in sociologi menijo, da ne obstaja in nikoli ni obstajala družba, v kateri ženske ne bi imele nižjega položaja kot moški?

 • razlike med spoloma povezane z genetiko in evolucijo – ljudje in druge vrste se razvijajo in spreminjajo v procesu naravnega izbora (Darwin in sociobiologi)
 • razlike med fizičnimi značilnosti – preživijo tisti, ki so najbolje prilagojeni okolju.

Sociobiologi trdijo:

 • da se zraven fizičnih značilnosti razvije tudi vedenje
 • da živalskemu in človeškemu vedenju vladajo genska navodila, ki skušajo zagotoviti, da bodo imeli naraščaj, ki bo preživel
 • da oba spola uporabljata različne strategije, da povečata svoje zmožnosti, da se njuni geni prenesejo na naslednjo generacijo

Wilson in Barash

 • različne reprodukcijske strategije povzročajo različno vedenje pri moških in ženskah, zaradi katerih zasedajo različne družbene vloge
 • moški bolj svobodni, ženske bolj previdne pri iskanju gensko najboljšega možnega partnerja

George Peter Murdock-nekaj različnih mnenj

 • biološke razlike, npr. večja fizična moč pri moških in dejstvo, da ženske rodijo otroke, iz čiste praktičnosti vodijo do spolno pogojenih vlog
 • razdelitev dela glede na spol je najbolj učinkovit način organiziranja družbe

Ann Oakley – kultura družbe je tista, ki določa vedenje spolov v njej

Stoller – Družbeni in biološki spol nista nujno povezan

Hormoni igrajo tudi pomembno vlogo:

 • Estrogen (zadovoljstvo)
 • Progesteron (materinski občutki)
 • Testosteron (agresivnost, prostorska zaznava)

Komentirate lahko na forumu.