OBR. 8,45 VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

1.1.2012 se začne uporabljati nov Zakon o uveljavljanu pravic iz javnih sredstev (vrtec, otroški dodatek, štipendija, subvencije…). Novost tega zakona je, da se vse pravice iz javnih sredstev uveljavljajo pri centru za socialno delo (CSD). Na primer, Vloga za znižano plačilo vrtca, ki se je prej oddajala na svojem obrazcu na občini, se zdaj odda na novem obrazcu 8,45 Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na CSD.

Obrazce je mogoče dobiti na spletu in sicer na strani od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, na straneh CSD-jev, na portalu e-uprava ali pa v knjigarnah v tiskani obliki. Obrazec zajema 12 strani, od katerih ni potrebno vseh izpolniti, samo tiste katere potrebujete.

Največji spremembi na obrazcu sta, da je vse združeno na enem (vrtec, otroški dodatek, štipendija, subvencije…), ter da ni več potrebno prepisovati rubrik iz dohodnine, kar pa zelo poenostavi izpolnjevanje.

Pri samem izpolnjevanju pa je nujno potrebno paziti na vrstni red uveljavljanja denarnih prejemkov!

  • Otroški dodatek
  • Denarna socialna pomoč
  • Varstveni dodatek
  • Državna štipendija

Ta vrstni red se upošteva samo za denarne prejemke. Pri subvencijah in znižanih plačilih vrstni red ni pomemben.

Obrazec Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev MORAJO oddati vsi, katerih otroci hodijo v vrtec in so prej oddali Vlogo za znižano plačilo vrtca, ter starši, ki prejemajo otroški dodatek in hkrati njihovi otroci prejemajo štipendijo. Državna štipendija se ukine, zviša pa se otroški dodatek. Ostali, ki imajo potrjene vloge po dosedanjih predpisih, pa imajo možnost oddati novo vlogo s 1.12.2011, katere izračun bo veljal od 1.1.2012 naprej, lahko pa je ne oddate. Vlogo lahko oddate osebno, po pošti ali pa elektronsko.

Kaj je še novega?

Obrazec Oprostitev plačila vrtca za drugega otroka ni več potreben, saj bo CSD preučil vsako situacijo in s tem odločil o oprostitvi plačila drugega in naslednjih otrok. V kolikor se otrok rodi po izdaji odločbe, se izpolni poseben obrazec za sporočanje sprememb, ki ga dobite na vsakem CSD-ju.

Varstveni dodatek ob pokojnini v primeru smrti upravičenca vrnejo/vračajo dediči. V obliki plačila ali pa znižane dediščine. Poplačilo je v pristojnosti zapuščinskih sodišč, ki pa lahko razsodijo tudi oprostitev poplačila v primeru, da si tudi dediči potrebni socialne pomoči. Višina poplačila je omejena od 1.1.2012 naprej in se poplača brez obresti.

Če želi študent/ka ali dijak/inja dobivati štipendijo na svoj transakcijski račun, mora izpolniti posebno vlogo, ki bo na voljo predvidoma v začetku decembra. Če te vloge ne bo izpolnil/a, se bo štipendija nakazovala tistemu staršu/skrbniku, ki je vlogo oddal.

V kolikor pa mislite, da oddajate nepopolno vlogo, se lahko osebno zglasite na CSD ali na samo vlogo napišete svoje kontaktne podatke.

Prenesite: Obrazec 8,45 Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.