NASILJE NAD MOŠKIMI

Nasilje nad moškimi je precej slabo raziskano področje; zapisanih analiz, zaključkov in ukrepov je zelo malo, še posebej v Sloveniji. Mogoče se njegov obstoj zanika, pa vendar je dogajanje prisotno – tudi tukaj in zdaj.

Ko gre za nasilje, ne moremo mimo dejstva, da so v večni primerov še vedno moški storilci in ženske žrtve, pa vendar najdemo med žrtvami tudi pripadnike moškega spola. To so najbolj pogosto tisti moški, ki v kakršnemkoli smislu ne ustrezajo definiciji moškega v določeni kulturi, ki so šibkejši po mnenju večine in tako ranljivejši.

Teh skupin je mnogo in vsaka ima svoj znak »šibkosti«. Prav gotovo so moški najbolj ranljivi, ko so še otroci. Takrat so lahko žrtve pedofilov ter nasilja v družini. Večina se jih sreča z vrstniškim nasiljem. Vzroki, zaradi katerih so prav oni žrtve, so seveda različni. Vredno je omeniti, da gre za prevladujoč faktor dostopnosti, otroci se težje uprejo in so manj verodostojni za družbo. Poleg otrok lahko v to skupino prištevamo tudi brezdomce.

Za moške je v vseh življenjskih obdobjih ključno, kakšna je njihova prevladujoča kultura oziroma kultura, v kateri živijo. Če na primer musliman s črno barvo kože živi v večinski kulturi ljudi z belo barvo kože in s krščansko vero, je toliko več možnosti, da bo žrtev nasilja. Pomembni dejavniki pri nasilju so običajno barva kože, verovanje, spolna usmerjenost in socialni status.

Kljub manjšemu odstotku pojavnosti tovrstnega nasilja, ga ne gre prezreti in tudi moški, žrtve nasilja, potrebujejo pomoč in naše razumevanje, predvsem pa, da jim verjamemo!