KAKO BOSTE PA VI VOLILI?

Bližajo so volitve, kjer se bomo po nekaterih občinah odločali o novem županu, po celotni Sloveniji pa bomo odločali o sprejetju novega Družinskega zakonika.

Od vseh volitev, ki smo jih imeli do sedaj, so prav te (o družinskem zakoniku) ene od tistih, o katerih je največ govora in najbrž tudi največ različnih mnenj. Kljub temu, pa nekateri še vedno ne vedo, za kaj gre in o čem bomo pravzaprav odločali.

Vsak ima pravico do svojega mnenja, do svojega glasu.

Zato smo za vas poiskali celoten zakonik in v naslednjih vrsticah sledijo tisti členi, ki prinašajo največ nestrinjanj oz. deljenih mnenj o tem, kaj naj bi pomenili, prinesli.

 

2. člen na novo opredeljuje definicijo družine.

 2. člen (družina)

»Družina je življenjska skupnost otroka z enim ali obema od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima po tem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice.«

»Zaradi koristi otrok uživa družina posebno varstvo države.«

5. člen istospolnim partnerjem omogoča sklenitev partnerske zveze (ne pa tudi poroke), s čimer jim priznava nekatere socialne pravice, ki jih sedaj nimajo.

 5. člen (partnerska skupnost)

»Partnerska skupnost je življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, katere sklenitev, pravne posledice in prenehanje ureja ta zakonik.«

»Taka skupnost ima enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza, razen če zakon določa drugače.«

217. člen istospolnim partnerjem omogoča, da partner partnerske skupnosti posvoji otroka svojega partnerja.

 217. člen (posvojitelj)

»Zakonca ali zunajzakonska partnerja lahko samo skupaj posvojita otroka, razen če eden od njiju posvoji otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja.«

»Partnerja partnerske skupnosti ali partnerja zunajpartnerske skupnosti ne moreta skupaj posvojiti otroka, lahko pa partner partnerske skupnosti ali partner zunajpartnerske skupnosti posvoji otroka svojega partnerja.«

»Izjemoma lahko otroka posvoji tudi ena oseba, če ta ni v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v partnerski skupnosti ali v zunajpartnerski skupnosti, če je to v otrokovo korist.«

Družinski zakonik ne ureja nadomestnega materinstva in ne umetne oploditve lezbičnih parov. Oboje je v Sloveniji prepovedano.

 

Celoten družinski zakonik si lahko ogledate tukaj.