ZOBOZDRAVSTVO

Posebna naloga, ki sodi v obveznosti preventivne zdravstvene vzgoje, je zdravstvenovzgojno delo v materinski šoli in v postnatalnem obdobju ter skrb za zobozdravstveno prosvetno in preventivno dejavnost pri populaciji, stari od 0 do 3 let ter epidemiološko spremljanje zdravstvenega stanja zob in ustne votline pri zaupani populaciji na svojem območju.

Zobozdravstvena vzgoja je namenjena:

 • zdravstvenim delavcem drugih medicinskih vej, ki obravnavajo otroke in mladino;
 • vzgojiteljem in učiteljem;
 • staršem: nosečnicam, mladim staršem predšolskih otrok (v 6.  mesecu, 3. in 6. letu starosti), osnovnošolskih otrok – nižja stopnja;
 • otrokom osnovnošolcem: predavanja v okviru naravoslovnih dni v 3. in 7. razredu;
 • srednješolcem: predavanje v 1. letniku.

Preventivni zobozdravstveni pregled učencev v vsakem razredu osnovne šole

 • Preventiva poteka v sodelovanju z osnovnimi šolami, šolskimi dispanzerji in starši.
 • Preventivni pregled poteka enkrat letno, ponovni pregled pa se opravi šest mesecev po končanem zdravljenju zob.
 • Pregled opravi usposobljen zobozdravnik v dispanzerju ali ambulanti za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine v sodelovanju z medicinsko sestro, usposobljeno za preventivo.
 • Zaključek pregleda: ovrednotenje ugotovljenih stanj, postavljanje diagnoz, sporočilo staršem, naročanje in priprava napotnic za nadaljnjo obravnavo, epidemiološka ocena v ciljni skupini.
 • Preventiva obsega:
  • praktično učenje zobne in ustne nege;
  • nenapovedano kontrolo čistosti zob in kontrolo čistosti zob (OHI);
  • svetovanje o pravilni prehrani;
  • čiščenje zobnih oblog;
  • odkrivanje h kariesu nagnjenih otrok s slinskim testom;
  • individualne preventivne posege in nadzor nad izvajanjem skupinskih posegov;
  • zalivanje fisur na stalnih kočnikih in ličnikih;
  • fluorizacijo s tabletami (1-4 razred), premazi ali želeji (5-8 razred) ali s kombinacijo obeh metod fluoridizacije;