ZDRAVSTVENO VARSTVO šOLSKIH OTROK IN MLADINE DO DOPOLNJENEGA 19. LETA STAROSTI

 • Pravico do celostnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, uveljavljajo šolski otroci in mladina v dispanzerjih za šolske otroke in mladino, bivalentnih dispanzerjih za otroke in mladino in zasebnih ordinacijah, namenjenih tej starostni skupini.
 • Praviloma za predšolske otroke skrbi specialist pediater, za šolske otroke in mladino pa specialist šolske medicine oziroma zdravniki, usmerjeni v omenjeni področji dela.
 • Zamenjavo izbranega osebnega zdravnika ustrezne usmeritve opravi zavarovana oseba opravi v času od pregleda šolskega novinca pred vstopom v šolo in najkasneje do sistematičnega pregleda v prvem razredu osnovne šole.
 • Preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine je organizirano skupinsko za posamezne šole oziroma razrede in ni vezano na izbranega osebnega zdravnika.
 • Vsaka šola mora imeti imenovanega zdravnika šole s pripadajočim timom.
 • Za storitve z naslova zdravljenja (kurativnega zdravstvenega varstva) si morajo mladi, do 15. leta starosti pa v njihovem imenu njihovi starši, izbrati osebnega zdravnika.
 • Imenovani zdravnik šole in izbrani osebni zdravnik, če nista isti osebi, sta se dolžna obveščati in omogočiti drug drugemu vpogled v zdravstveni karton zavarovane osebe ter zagotoviti zavarovani osebi kakovostno zdravstveno oskrbo.
 • Stik zdravih in bolnih otrok v zdravstvenih zavodih in ordinacijah ni dovoljen.
 • Mlade, ki so redno zaposleni, sistematično pregledajo specialisti medicine dela, prometa in športa v obratnih ambulantah.

Pravica do preventivnih pregledov šolskih otrok in mladine do 19. Leta

 • sistematski preventivni pregled pred vstopom v šolo (šolski novinci),
 • v 1. , 3., 6., in 8. razredu osnovne šole, ter v 1. in 3. letniku srednje šole,
 • mladi, ki ne nadaljujejo šolanja imajo pravico do preventivnega pregleda v starosti 18. let,
 • sistematski preventivni pregledi v 1. in 3. letniku višje ali visoke šole,
 • namenski pregled v primeru, da je bila pri sistematskem pregledu najdena sprememba, ki potrebuje sledenje,
 • izvedbe obveznega cepljenja po programu cepljenja,
 • izvedbe programirane zdravstvene vzgoje ob vsakem sistematskem pregledu.