PATRONAžA PRI SLEPIH IN SLABOVIDNIH Z DODATNIMI MOTNJAMI

Izvaja se  v starosti od 7 do 25 let, ki so v domači oskrbi.

Patronažna medicinska sestra obišče takšne varovance dvakrat letno zaradi nudenja pomoči družini in aktiviranja varovanca v največji možni meri.

V okviru splošnih nalog se mora patronažna medicinska sestra strokovno pripraviti, izvesti vse potrebne preglede, voditi evidenco o otroku in njegovi družini, načrtovati in izvesti morebitne intervencije, ter vrednotiti opravljeno delo.

Specifične naloge

  • Fizični pregled (odvisno od starosti varovanca in funkcionalnega zdravstvenega stanja)
  • Samostojnost pri negi in prehrani (odvisno od starosti varovanca in funkcionalnega zdravstvenega stanja)
  • Zdravstvenovzgojno delo z varovancem in njegovo družino v smislu krepitve in ohranitve zdravja ter preprečevanja bolezni, možnosti nabave pripomočkov, usposobljenosti za samostojno življenje, možnosti finančnih sredstev, seznanitev z društvi in možnostmi vključevanja v društva, o nabavi psa vodnika, seznanitev z možnostmi klimatskega zdravljenja, cepljenja, sistematičnih pregledov ter seznanitev z možnostmi obolenj, ki so odvisna od starosti varovanca.

Individualne naloge: izvajanje nalog v družini s takšnim varovancem na podlagi njegovih osebnih potreb in problemov.