KAKO VEMO, DA JE OTROKA ZREL ZA šOLO?

Šolsko zrelost ocenimo po treh dejavnikih:

Telesna zrelost: določi jo šolski zdravnik in sicer oceni, če je otrok dorasel fizičnim naporom v šoli (dotik levega uhlja čez glavo z desno roko), hitra rast okončin, teža, tišina, delovanje čutil, kontrola izločanja…).

Osebnostna zrelost: duševni in čustveni razvoj, pokazatelji socialnega in čustvenega odzivanja (sposobnost uporabe starega znanja v novih situacija, realistična kritika do svojih izdelkov, priljubljenost pri vrstnikih, nepotrtost ob trenutnem neuspehu, samostojnost, motivacija pri zaposlitvah).

Funkcionalna zrelost: določi jo psiholog s pomočjo testov (besedni zaklad in jasno govorjenje, koordinacija oko-roka, razvrščanje predmetov po lastnostih (velikost, barva…), pozornost, zmožnost izražanja svojih misli.

Na podlagi zahtev v šoli psihologi in zdravniki ocenijo, če je otrok kos zahtevam, se pa te zahteve razlikujejo od šole do šole in med mestom in vasjo (podeželski otroci so lahko manj storilnostni). Ne smemo pa nepripravljenosti za šolo zamenjati z neinteligenco. Če otrok ni še dovolj razvit, da bi bil daljši čas pozoren in motiviran, še ne pomeni, da je zaostal v inteligenčnem razvoju.