PSIHOFIZIčNE AKTIVNOSTI

Za vsa obdobja otrokovega razvoja velja, da so pomembne tako miselne kot gibalne aktivnosti. Posebej so pomembne gibalne aktivnosti otrok pri motnjah pozornosti in koncentracije. Aktivnosti se lahko delijo tudi na individualne ali skupinske.

Vsaka skupina ima svoje prednosti in slabosti. Pri individualnih aktivnostih je otrok dejansko odvisen samo od svojih sposobnosti, od svojih odločitev, od svojih dejanj. Skupinske aktivnosti pa prinašajo »moč« sposobnosti in znanja več otrok. Saj poznamo: »Vsi ljudje vse vedo.«. Tako, da odločitev o tem, kaj izbrati za otroka, prinesejo osebnostne lastnosti posameznega otroka; ali je otrok individualist ali timski človek.

Menimo, da so miselne in gibalne aktivnosti potrebne zato, da spodbujajo delovanje leve in desne možganske polovice in s tem zagotavljajo možgansko spretnost, hitrost in fleksibilnost. Obe ti skupini sta med seboj tesno povezani in ne priporočamo, da se posebej poudarja samo eno od obeh.

Otroci te starostne skupine izjemno radi počnejo vse, kar počnemo odrasli. Pridobljene so že delovne navade, tako da naj se aktivnosti izvajajo toliko bolj resno in redno. Brez kakšnih posebnih izgovorov.