ŠOLARčEK 6-9

Vaš sonček je že pravi šolar. Hodi v šolo, uporablja knjige in delovne zvezke, piše, riše, računa in se vsak dan nauči kaj novega. V šolskem okolju si je našel tudi prijatelje, na katere se že naveže.

Otroci zelo dobro razlikujejo, kaj se od njih pričakuje v šoli in kaj doma. Pozorni so pri opazovanju in posnemanju. Še vedno (in vedno) moramo paziti na to, da se naša dejanja ujemajo s tistim, kar povemo. V nasprotnem primeru lahko otroka zmedemo in naših navodil ne bo upošteval.

Igra je še vedno pomembna v otrokovem življenju, hkrati pa postane pomemben tudi rezultat.

Kako šolarček vidi sebe, je zelo odvisno od uspehov, ki jih dosega. Vse to je še precej pod vplivom staršev, učiteljev, okolice. Sam še ne zna moralno oceniti obnašanja sebe in drugih. To se v tej starostni skupini začne razvijati.

V tem obdobju se že priporočajo izvenšolske dejavnosti. Če bo imel otrok določene aktivnosti, bo znal bolje organizirati svoj čas in energijo bo usmeril v to, namesto v kaj škodljivega.

Glede na aktivnosti, ki se jih otrok udeležuje pa je pomembna tudi vsakodnevna prehrana. Bolj fizično aktivni otroci potrebujejo večje količine hrane, kot bi jih sicer. Zdrava prehrana je pomembna za vse, tega se morajo zavedati tudi otroci.

Ob vsakodnevnih opravilih in skrbi zase (oblačenje, umivanje,…) so vse bolj samostojni, pri tem jih je treba vzpodbujati in jim biti za zgled. Še vedno imajo veliko domišljije, s čimer vam bodo brez dvoma polepšali vsak dan znova.