IGRAčE IN IGRA

Otroci morajo imeti dveh vrst dejavnosti in igrač: ena vrsta za »razmišljanje« in ena vrsta  za »telo«.

Torej, zanimive so miselne igre v večji družbi, didaktične igre ter različni športi. Predvsem menimo, da morajo biti prisotne tudi izvenšolske dejavnosti, ker je otrok na ta način dovolj zaposlen in zna svoj čas in delo bolje organizirati.