IZOBRAžEVANJE IN PROSTI čAS šOLARJA

Otroci prihajajo v puberteto in marsikateri od njih bo mislil na vse prej, kot pa na šolo. To je obdobje, ko se začenja uporništvo in je še bolj izrazito oblikovanje samopodobe. Pri tem ima tudi šola pomembno vlogo. Ne gre samo za kraj izobraževanja ampak tudi druženja. Ob koncu tega obdobja pa je na vrsti tudi odločitev za srednjo šolo, in s tem za prihodnost.

Otrok se mora udeleževati kakšnih izvenšolskih dejavnosti, saj s tem svojo energijo usmeri v nekaj koristnega.

Vse bolj prihajajo v ospredje individualne potrebe posameznika. Od karakternih lastnosti posameznika je odvisno kako zelo se prepusti družbenim pravilom in koliko vztraja pri svojih prepričanjih. Marsikateri šolar v tem obdobju še ne razume pomena šolanja, kar lahko vpliva na učenje in uspeh na tem področju.

Življenje pa nas postavlja v različne situacije. Nekateri starši svojega otroka umaknejo iz šolanja v osnovni šoli in nadaljujejo doma. Razlogi za to so lahko različni. Otrok ima težave z vrstniki, je bolj napreden ali se lažje uči na drugačen način, kot se to od njega zahteva v šoli.

V vsakem od teh ali kateremkoli drugemu primeru, mora biti v ospredju dobrobit otroka. V določenih primerih pa tudi šolanje doma ne ustreza posameznikovim specifičnim potrebam. V tem primeru obstajajo prilagojeni programi šolanja, v katere se otroka lahko vpiše.

Več o tem pa si lahko preberete na: