ŠOLAR 9-14

Puberteta… V tem obdobju se zagotovo začne, pri nekaterih pa tudi že konča. Ta proces je glavni vzrok za marsikatere spremembe. Vse od telesnih, pa tja do počutja in razmišljanja vsakega posameznika. Hormoni so tisti, ki sprožijo proces pubertete in splošno gledano gre za spolno dozorevanje.

Glavna skrb otrok je njihov zunanji videz, želijo si biti sprejeti v družbi in hkrati iščejo sami sebe. Moralne vrednote se spreminjajo, prav tako način čustvovanja in kritičnosti. Vse bolj si želijo zasebnosti.

To je zelo razburljivo obdobje, šolanje prinaša svoje napore, pritiski okolja so vse večji in puberteta vse skupaj samo še potencira. To se lahko pokaže v preobremenjenosti mladostnikov in posledično na njihovem obnašanju.

Zaradi vseh obremenitev je tudi potreba po količini prehrane večja, kot pri odraslih osebah, kar je potrebno upoštevati in razumeti.

Proti koncu tega obdobja se morajo otroci skupaj s starši odločiti, kje bodo nadaljevali svoje izobraževanje. Nekateri imajo že dolgo izdelano mnenje o tem, kaj bi si želeli početi, ko odrastejo, spet drugi pa so neodločeni. V vsakem primeru jih na koncu tega obdobja čaka prestop iz osnovne šole na srednjo, s tem pa se spremenijo tudi pravila šolanja, količina učenja in vrste obremenitev.

Izbira srednje šole velikokrat pomeni tudi vožnjo otroka v drug kraj ali celo bivanje v dijaškem domu. Čas, ki ga mladostniki preživijo brez nadzora staršev, lahko prinese marsikaj. Naloga staršev je zato, že od začetka tega starostnega obdobja ali pa še od prej, otroka naučiti vrednot, kaj se sme in česa ne, ter kako poskrbeti zase.