SISTEMATIčNI PREVENTIVNI PREGLED šOLSKIH NOVINCEV PRED VSTOPOM V OSNOVNO šOLO

Namen teh pregledov je aktivni zdravstveni nadzor, odkrivanje zdravstvene problematike in svetovanje šolskim otrokom in mladini. Obsega oceno telesnega razvoja in hranjenosti, ugotavljanje telesnega in duševnega zdravja ter negativnih socialnih dejavnikov, odkrivanje nezdravih življenjskih navad, tveganega vedenja in zlorabe drog.

Pregled poteka ob prisotnosti enega ali obeh staršev, praviloma v prostorih zdravstvenega zavoda ali v zasebni ordinaciji. Na pregled so vabljeni pisno. Delo opravi tim šolskega zdravnika. Starše oziroma skrbnike seznani osebje z obsegom zdravstvenega varstva otroka v obdobju od vstopa v šolo do dopolnjenega 19.  leta starosti.

Pregled obsega:

  • Pregled zdravstvene dokumentacije;
  • Osebno anamnezo (zdravstvene težave in kronične bolezni otroka, življenjske navade otroka, otrokove posebnosti, interesi, otrokova samostojnost in zrelost, vključevanje otroka v skupino vrtca)
  • Družinsko anamnezo (dedne bolezni, zdravstvene težave, kronične bolezni in invalidnosti v družini, življenjske navade v družini, bolezni odvisnosti v družini, zdravstvena osveščenost družinskih članov)
  • Socialno anamnezo (družinski standard, stanovanjski standard, stopnja izobrazbe staršev, oblika družinske skupnosti)
  • Somatski status (presejalni testi: telesna teža in višina, ITM (index telesne mase), krvni pritisk, srčna frekvenca, (periferni pulzi), ocena ostrine vida (Snellenove tablice), test pokrivanja in test gibljivosti zrkelj v vseh glavnih smereh, ADG – individualni, palpacija ščitnice, Adamsov test predklona, test odkrivanja valgusa kolen, Hb in rdeča krvna slika (kulter), urin (beljakovine, sediment), ocena govora; ostali somatski status (obsežni))
  • Zaključek pregleda (ovrednotenje ugotovljenih stanj, postavljanje diagnoz, priprava mnenja za timsko obravnavo šolskih novincev, obvestilo osebnemu zdravniku, naročanje in priprava napotnic za nadaljnjo obravnavo, ocena kontraindikacij za cepljenje)
  • Cepljenje po republiškem imunizacijskem programu.

Izdaja zdravniškega mnenja o sposobnosti otroka pred začetkom šolanja

Storitev obsega izdajo zdravniškega mnenja in podatke o opravljenem cepljenju, o sposobnosti otroka pred začetkom šolanja na osnovi rezultatov sistematičnega pregleda šolskega novinca pred vstopom v šolo in rezultatov dodatnih preiskav. Storitev obsega tudi sodelovanje zdravnika na timski obravnavi pred vstopom v šolo, ki jo organizira šola.