ZDRAVSTVO PREDšOLčKA

Zdravstveno varstvo otrok se nadaljuje tudi v tem obdobju. Pri vseh pregledih je potrebna prisotnost staršev ali skrbnikov.

V starosti petih letih je na vrsti sistematični pregled. Po tem pa še eden pred vstopom v šolo.

Pomembno je poudariti, da področje zdravstva pri vašem otroku ne pregleduje samo telesnega zdravja. Gre za pregled otroka kot celote, kar zajema tudi njegovo mentalno zdravje, okolje, morebitne moteče ali celo nevarne dejavnike in počutje v družini.

Pregled pred vstopom v šolo zajema oceno fizične pripravljenost in hkrati otrokovega dojemanja. Na podlagi ugotovitev zdravnik izda potrdilo, ki omogoča ali pa onemogoča vstop v šolo.

To je obdobje, ko otroci že razumejo pomen pravilne nege in skrbi za svoje zobe. Tudi preventiva na tem področju je zastavljena širše in bolj podrobno.

Pred vsakim odhodom na zdravstveno letovanje, zdraviliško zdravljenje ter morebitno epidemijo in možnostjo okužbe z nalezljivimi boleznimi se prav tako izvede kontrolo. Ker so to pregledi, ki se opravijo s točno določenim namenom, spadajo pod Namensko zdravstveno varstvo.

Poleg spodaj navedenih vej zdravstvenega varstva, si lahko preberete še: