RAZVOJ OTROKA (4-6 LETA)

Začne ločevati med dnevom in nočjo ter med pojmi prej, zdaj, pozneje. Uporablja 1800-2200 besed in zna šteti do 10. Sam zna obnoviti zgodbo ob slikah in striči po črtah. Risbice so bolj prepoznavne (vemo kaj je želel narisati). Zna napisati svoje ime in bolje uporabljati svinčnik (povezovanje točk, obrisovanje modelov).

Straniščne potrebe že obvlada in lahko tudi počaka (zadrži) na stranišče.

Začne se obdobje sramu. Pri igri raje izbere prijatelje istega spola, z odraslimi pa se že vključuje v pogovor.

Nezadovoljstvo od doma se kaže v vrtcu/pri vrstnikih, ki jih tepe, ščipa, grize… Jasno mu moramo dati vedeti, kakšno vedenje je nesprejemljivo, kar pa ne pomeni, da ni sprejet. Pogovorite se z otrokom kaj ga je razjezilo (običajno premajhno posvečanje staršev, ko pride dojenček).

Motorično je dovolj spreten, da v teku menja smer, poskakuje na eni nogi, stoji na prstih in ujame žogo z obema rokama.

Otrok začne kazati svojo ustvarjalnost. Bodite pozorni, da je ne zatirate temveč spodbujate, saj so že tako ali tako pod pritiskom ustrezanja ‘normam’.

Pojavijo se prvi ‘resni’ strahovi. Razumeti moramo, da je otroke včasih resnično strah in jih ne smemo potolažiti samo z ‘Saj ni nič’. Pomagati jim moramo odgnati ta strah. Učiti jih moramo, da ni pomembno, da so vedno prvi (zmagovalci, prvi na vrsti).

Začnejo se že vesti kot ‘veliki’; radi ukazujejo in sami izbirajo.

V tem obdobju gradijo predsodke, zato bodite zelo pozorni pri razlagah!! Pomembno je, da jim ne lažemo, ampak jasno povemo kakšne so stvari in kakšne so posledice.