ŠOLANJE OTROKA DOMA

Vrtec ni obvezen, šolanje v osnovni šoli pa je. Starši se lahko odločijo, da izobraževanje poteka od doma. Potreben je stik s šolo, ter podpis javne listine. S tem podpisom se obvežejo, da bodo vzdrževali šolske standarde znanja. Šola jim predloži učni načrt ter seznam potrebne literature in preverjanj znanja. Preverjanje znanja, kljub šolanju doma, otrok opravlja v šoli.

Otroci, šolani doma, se lahko vključujejo izletov, športnih dni in šol v naravi skupaj z ostalimi učenci.

Odločitev za šolanje doma ne potrebuje obrazložitve ali tehtnih razlogov. Starši se odločijo in lahko to izvedejo.