PSIHOFIZIčNE AKTIVNOSTI

Za vsa obdobja otrokovega razvoja velja, da so pomembne tako miselne kot gibalne aktivnosti. Posebej so pomembne gibalne aktivnosti otrok pri motnjah pozornosti in koncentracije. Aktivnosti se lahko delijo tudi na individualne ali skupinske.

Vsaka skupina ima svoje prednosti in slabosti. Pri individualnih aktivnostih je otrok dejansko odvisen samo od svojih sposobnosti, od svojih odločitev, od svojih dejanj. Skupinske aktivnosti pa prinašajo »moč« sposobnosti in znanja več otrok. Saj poznamo: »Vsi ljudje vse vedo.«. Tako, da odločitev o tem, kaj izbrati za otroka, prinesejo osebnostne lastnosti posameznega otroka; ali je otrok individualist ali timski človek.

Menimo, da so miselne in gibalne aktivnosti potrebne zato, da spodbujajo delovanje leve in desne možganske polovice in s tem zagotavljajo možgansko spretnost, hitrost in fleksibilnost. Obe ti skupini sta med seboj tesno povezani in ne priporočamo, da se posebej poudarja samo eno od obeh.

Otroci te skupine se v zadnjih (deset) letih že začenjajo intenzivneje in nekateri celo zelo intenzivno ukvarjati z organiziranimi aktivnostmi, tako telesnimi kot miselnimi. Menimo, da naj bo otrok aktiven pri eni aktivnosti iz skupin (miselna in gibalna). Kaj več je lahko za otroka preveč.

Starši naj razmislimo, če mogoče otrok ne »živi« ambicij nas staršev. Mogoče se v tem obdobju pojavijo tudi kratkotrajne otrokove želje po nekaterih »modernih« aktivnostih, ki jih srečajo pri vrstnikih. Menim, da je kljub mladosti potrebno z otrokom dogovoriti vztrajanje vsaj celoletnega udejstvovanja pri vseh začetih aktivnostih. Do 7. leta otrokove starosti se namreč pridobivajo tudi delovne navade in tak način predstavlja eno od metod učenja in navajanja na delovne naloge.

Punčke se običajno vpišejo v kakšne plesne tečaje, fantje pa bolj v kakšne športe z žogo, tako skupinske kot individualne, ne eno in ne drugo pa ni namenjeno izključno punčkam ali fantom.

Miselne aktivnosti predstavljajo učenja tujih jezikov, kar se v današnjem času vsekakor priporoča pri čim mlajših otrokih, ter različne ročne spretnosti, slikanje, kiparjenje, kakšne lutke ali didaktične igre (activity), verbalne spretnosti.