IZOBRAžEVANJE IN PROSTI čAS PREDšOLčKA

Otroci se že počasi bližajo vstopu v šolo. Čeprav vrtec ni obvezen, pa so igre v vrtcu vseeno usmerjene pripravi na šolo. Tudi zasebna varstva običajno sledijo tem vzorcem. Ker pa ni predpisanega obveznega programa, se pridobljeno znanje otrok v predšolskem obdobju lahko razlikuje.

Vse več je takšnih staršev, ki svoje otroke že v tem obdobju vpišejo na različne aktivnosti. Nekateri se odločijo za aktivnosti, ki imajo poudarek na fizični aktivnosti (npr. plesne urice), spet drugi v ospredje postavijo dodatna miselna udejstvovanja (npr. učenje angleščine). Oboje je za otroka koristno, ne smemo pa pozabiti, da je treba razvijati obe področji (gibalno in miselno) ne samo enega.

To je obdobje v katerem imajo otroci res veliko energije. Z vpisom na kakšno dodatno dejavnost, lahko to energijo usmerijo v kaj zabavnega in hkrati poučnega. V tem času pa si tudi starši lahko vzamejo urico zase.

Vse tja do sedmega leta starosti otroci pridobivajo delovne navade, zato je smiselno, da jih teh naučimo do takrat. Kasneje je ta »projekt« veliko bolj stresen in dolgotrajen.

Čeprav je vrtec izbirna vrsta varstva, pa je osnovna šola v Sloveniji obvezna. Poleg javnih obstaja tudi nekaj zasebnih šol, možno pa je tudi izobraževanje doma. Šola za otroka prinaša novo okolje, nova pravila, nove prijatelje, celo novo doživetje.

Več o pogojih in poteku vpisa v vrtec lahko najdete na: