PREDšOLčEK 3-6

Še najbolj od vsega, se pokaže, kako zelo znajo izražati svoja čustva. Otrok se že čustveno naveže na osebe, ki so mu blizu. Rad se igra s svojimi vrstniki. To je obdobje, ko se naši predšolčki zelo radi obnašajo kot odrasli.

Sami že marsikaj naredijo in pomembno je, da jim to tudi pustimo. Čeprav moramo potem za njimi npr. zložiti oblačila ali pospraviti igrače, še enkrat. To je tudi čas, ko se pokaže katero roko bo uporabljal spretneje, levo ali desno.

Tudi uporabo stranišča že obvladajo in nasploh postajajo izjemno samostojni v vsakdanjih opravilih in skrbi zase: jesti, piti, obleči se, umiti se,…

Vse bolj se fizičnim aktivnostim pridružujejo tudi miselne. Priporočljivo je vzdrževati ravnovesje med obema.

Ob koncu tega obdobja se začne tudi priprava na vstop v šolo. Poleg dokumentacije in same prijave, je eden od pogojev tudi zdravniški pregled. Tam se oceni ali je otrok pripravljen za vstop v šolo in se v nasprotnem primeru pripravi načrt za naprej.

Osnovna šola je pri nas obvezna in trenutno brezplačna, imamo tudi nekaj zasebnih šol, obstaja pa tudi možnost šolanja doma, ki vključuje določene pogoje. Vsaka odločitev na tem področju je v rokah staršev.

Zdravniški pregledi v tem obdobju pa, podobno kot v starosti od 1 do 3, vključujejo celosten pregled otrokovega zdravja, vključno s socialnim okoljem in svetovanjem staršem.