ZOBOZDRAVSTVO

Posebna naloga, ki sodi v obveznosti preventivne zdravstvene vzgoje, je zdravstvenovzgojno delo v materinski šoli in v postnatalnem obdobju ter skrb za zobozdravstveno prosvetno in preventivno dejavnost pri populaciji, stari od 0 do 3 let ter epidemiološko spremljanje zdravstvenega stanja zob in ustne votline pri zaupani populaciji na svojem območju.

Zobozdravstvena vzgoja je namenjena:

 • zdravstvenim delavcem drugih medicinskih vej, ki obravnavajo otroke in mladino;
 • vzgojiteljem in učiteljem;
 • staršem: nosečnicam, mladim staršem predšolskih otrok (v 6.  mesecu, 3. in 6. letu starosti), osnovnošolskih otrok – nižja stopnja;
 • otrokom osnovnošolcem: predavanja v okviru naravoslovnih dni v 3. in 7. razredu;
 • srednješolcem: predavanje v 1. letniku.

Preventivni zobozdravstveni pregled učencev v 1. in 3. letniku srednje šole

 • Preventivni program poteka v sodelovanju s srednjimi šolami in šolskim dispanzerjem.
 • Pregled se opravi enkrat v 1. in enkrat v 3. letniku.
 • Pregled opravi usposobljen zobozdravnik v dispanzerju ali ambulanti za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine v sodelovanju z medicinsko sestro, usposobljeno za preventivo.
 • Zaključek pregleda: ovrednotenje ugotovljenih stanj, postavljanje diagnoz, sporočilo staršem, naročanje in priprava napotnic za nadaljnjo obravnavo, epidemiološka ocena v ciljni skupini.
 • Preventiva obsega:
  • svetovanje o negi in prehrani;
  • ugotavljanje čistosti zob;
  • čiščenje zobnih oblog;
  • ugotavljanje h kariesu nagnjene mladine s slinskimi testi in OHI;
  • individualne preventivne posege;
  • diagnostiko ustnih in zobnih bolezni in parodontopatij;
  • triažo in napotitev k specialistu.