RAZVOJ NAJSTNIKA

Začetek, vsekakor pa nadaljevanje, pubertete se dogaja tudi v tem starostnem obdobju. Telo še naprej raste in se razvija. Do polnoletnosti večina doseže odraslost v telesnem razvoju. Pri menstruaciji se že sprosti jajčece in v izlivih pri fantih se že pojavijo semenčice.

Motorika je razvita do konca. Pokaže se večja sposobnost ali talent za posamezne (fizične) aktivnosti. Od aktivnosti, s katerimi se posameznik (lahko) ukvarja je odvisno, katere (fizične) lastnosti (npr. mišična masa) bodo bolj izrazite.

Čustveni in duševni razvoj zaostajata za telesnim razvojem in sta močno odvisna od vsakega posameznika. Nekateri so v tem obdobju že zelo zreli, spet drugi so lahko zelo brezskrbni. Veliko je odvisno od življenjske situacije in karakternih značilnosti.

Pri večini prihaja v ospredje razmišljanje o prihodnosti in s tem tudi določena stopnja čuta za odgovornost (uspeh v šoli, ki vpliva na izbor študija). Še bolj v ospredje pride samopodoba, samostojnost in unikatnost posameznika v odnosu do družine. S tem pa tudi potreba po zasebnosti. Svoje želje in cilje otrok ločuje od tistih, ki so v ospredju socialnih skupin, v katere  je vključen (družina, prijatelji, šola). Te želje in cilji so lahko enaki, podobni ali pa popolnoma različni.

Razvoj govora in besedni zaklad se še bolj povečata. Poveča se zmožnost sklepanja in povezovanja dejanj s posledicami, ki jih prinašajo.

Želja po raziskovanju neznanega se v tem obdobju močno poveča. Alkohol, cigarete, droge in spolnost so nekateri primeri tistega, s čimer bo otrok prišel v stik. Kako se bo ob teh situacijah odzval, je zelo odvisno od staršev, od vzgoje. Prikrivanje, da te stvari obstajajo, ni smiselno. Odkrit pogovor o resnosti neodgovornih dejanj je v tem obdobju ključen, da bo otrok resnično razumel, kakšne so lahko posledice.

Izoblikuje se že otrokovo mnenje o situacijah, v katerih se znajde. Iskanje in potrjevanje samopodobe izraža z načinom oblačenja, izražanjem ali skrivanjem čustev, z obnašanjem.

Pokaže se vse večja potreba po razširitvi socialnega kroga, spoznavanju novih ljudi, kar pa je deloma zadovoljeno z menjavo iz osnovne na srednjo šolo.

V tem obdobju se otrok dodobra spozna z denarjem in njegovo vlogo v vsakdanjem življenju.

Starejši kot so otroci, težje njihov psihološki in fizični razvoj opredelimo na točno določeno starost. Pomembno je, da se zavedamo, je vsak otrok oseba zase, nekateri lahko stvari dosežejo ali osvojijo pri štirinajstih, spet drugi šele pri osemnajstih letih.