IZOBRAžEVANJE IN PROSTI čAS NAJSTNIKA

Srednja šola in puberteta skupaj prineseta veliko novega v življenje otrok v tem obdobju. Nov način življenja, novo okolje, lahko tudi nov kraj, nova družba in novi vplivi iz okolja.

Otrokom je potrebno že prej povedati kakšen pomen ima uspeh v srednji šoli in sedaj to še poudariti. Če se otroci zavedajo, da jim dobre ocene omogočajo večjo izbiro, se tudi bolj potrudijo. Stvari niso vedno tako enostavne in kar nekaj je takšnih, ki srednjo šolo zaključi s težavo, ali pa sploh ne.

Izvenšolske dejavnosti igrajo pomembno vlogo in jih ni priporočljivo izpustiti.

Ob koncu tega obdobja pa je čas za vpis na višje in visoke šole, v kolikor si najstnik to želi. Srednja šola je v primerjavi z osnovno šolo težja in bolj zahtevna, a ni več obvezna. Tako so višje in visoke šole še bolj zahtevne, a še manj obvezne.

To se pozna predvsem pri tem, da otrok nihče ne priganja. Profesorjev ne zanima drugega, kot izpolnjevanje pogojev, ki so za vsak posamezen izpit znani, če jih ne izpolnjuješ, nisi opravil izpita. Zato velika večina otrok prvega letnika fakultete ne opravi v prvem letu. Kljub polnoletnosti otrok pa je pomembna vloga staršev.

Ocene in uspeh ob opravljenem izobraževanju na srednji šoli omejujejo izbiro smeri nadaljnjega šolanja. To pa niso edine ovire oz. pogoji, ki otroka lahko doletijo.

Za tiste, ki niso odvisni samo od količine znanja obstajajo: