ZDRAVSTVO MALčKA

Enkrat v drugem in enkrat v tretjem letu starosti otroka obišče patronažna sestra. Njen namen je preveriti otrokov razvoj in celostno družinsko življenje.

Hkrati v tem obdobju potekajo sistematični preventivni pregledi, otrok se udeleži dveh. Pri teh pregledih pa ne gre samo za oceno zdravstvenega stanja otrok. Preveri se tudi socialne dejavnike in morebitne negativne razvade v družini.

Smisel je zajeti in preveriti celotno okolje v katerem otrok živi, saj vsi ti dejavniki vplivajo na fizično in duševno zdravje vsakega posameznika.

Pregled vključuje tudi reševanje vprašalnika s strani staršev in svetovanje, da starši dobijo odgovore na morebitne dileme in vprašanja.

Kljub tem ukrepom pa so mnogi mnenja, da je velika večina staršev premalo pripravljenih na vlogo starša in se tako marsikdo ne zna spopasti z vsemi izzivi, ki jih ta vloga lahko prinese. To potem vpliva na zdravje in počutje otroka, kar je primarna skrb našega zdravstva in na celotne zakonodaje.

Zdravstvo torej ni osredotočeno samo na skrb za fizično rast otrok, ampak tudi na njihovo počutje v družini in družbi, duševni razvoj, morebitne težave in podobno.

Vse bolj se izpostavlja tudi skrb za zobke in preventiva na tem področju.

Poleg vseh teh pregledov, ki so del preventive in se izvajajo pri vsakem otroku, pa je poskrbljeno tudi za pregled otrok pred ključnimi spremembami v življenju, kot je npr. vstop v vrtec (kasneje šolo), ali ob morebitnih individualnih potrebah po zdravniški pomoči.

Poleg spodaj navedenih vej zdravstvenega varstva, si lahko preberete še: