ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO

  • Namen je informirati in motivirati posameznika, da aktivno skrbi za svoje zdravje.
  • Tovrstni programi omogočijo posamezniku oblikovati znanja, stališča in vedenjske vzorce za zdrav način življenja.
  • Timu predšolskega zdravnika so ciljne skupine za zdravstveno vzgojo: starši, pedagogi in otroci.
  • Lahko se izvaja v prostorih zdravstvenega zavoda ali zasebne ordinacije (v posvetovalnici, prostorih namenjenih preventivi itd.) ali v vrtcih.
  • Delo izvajata specialist pediater in medicinska sestra, oba usposobljena za zdravstveno vzgojno delo.

Oblike:

  • zdravstvenovzgojno delo v posvetovalnicah za starše in otroke
  • zdravstvenovzgojno delo z vzgojiteljicami, starši in otroki (predavanja, učne delavnice, delo v majhnih skupinah)
  • posvet s starši, vzgojitelji in svetovalnimi delavci o zdravstveni in vedenjski problematiki otrok, ki je namenjen razreševanju specifične problematike otrok.