SISTEMATIčNI (PREVENTIVNI) PREGLEDI

Namen teh pregledov je poznavanje zdravstvenega stanja otrok (posameznika in skupin), aktiven zdravstveni nadzor, odkrivanje zdravstvene problematike in svetovanje staršem oziroma skrbnikom in otrokom. Obsegajo oceno telesne rasti in razvoja, ugotavljanje telesnega in duševnega zdravja, ukrepe za ohranitev in krepitev zdravja in omogočanje optimalnega telesnega in duševnega razvoja. Ugotavljajo se tudi negativni socialni dejavniki in nezdrave življenjske navade v družini.

Pri vseh sistematičnih pregledih otrok mora biti narejen Denverski razvojni presejalni test (DRPT). V primeru, da ga otrok ne opravi ali ga ne opravi v celoti, mora biti vabljen na ponovno testiranje.  V primeru, da otrok delno ali v celoti tudi ob ponovitvah ne opravi tega testa, mora biti napoten k ustreznemu specialistu ali v razvojno ambulanto. Za izvedbo DRPT je potrebnih 15 minut. Izvede ga usposobljen zdravnik, medicinska sestra ali zdravstveni tehnik.

Sistematični pregled otroka v starosti enega meseca

Pregled poteka v prisotnosti enega ali obeh staršev oziroma skrbnikov v prostorih zdravstvenega zavoda ali zasebne ordinacije. Na pregled so poslani že iz porodnišnice ali jih vabi patronažna služba. Pregled obsega:

 • Pregled zdravstvene dokumentacije (materinska knjižica, odpustnica iz porodnišnice)
 • Osebno otrokovo anamnezo in socialni razvoj (zdravstveno stanje otroka od rojstva dalje, temperament otroka, otrokove posebnosti, vključevanje otroka v življenje družine)
 • Dužinsko anamnezo (dedne bolezni, zdravstvene težave, kronične bolezni in invalidnosti v družini, življenjske navade v družini, zdravstvena osveščenost družinskih članov, bolezni odvisnosti v družini)
 • Socialno anamnezo (družinski standard, stanovanjski standard, stopnja izobrazbe staršev, oblika družinske skupnosti)
 • Somatski status (presejalni testi: telesna teža, višina, obseg glave, obseg prsnega koša, velike mečave, ocena vida, sluha, Denverski razvojni presejalni test, razvojni nevrološki status, odkrivanje morebitnih porodnih okvar in razvojnih nepravilnosti
 • Zdravstveno vzgojo (individualno svetovanje glede prehrane, preprečevanja avitaminoz in kariesa, nege, povijanja, spanja, psihičnega razvoja)
 • Zaključek pregleda (ovrednotenje ugotovljenih stanj, postavljanje diagnoz, pisanje receptov, priprava napotnic za nadaljnjo obravnavo in UZ kolkov, naročanje za naslednji sistematični pregled, naročanje na namenski pregled, cepljenje in UZ kolkov, morebitno obvestilo osebnemu zdravniku)

Sistematični pregled otroka v starosti treh, šestih, devetih in dvanajstih mesecih

Pregled poteka v prisotnosti enega ali obeh staršev oziroma skrbnikov v prostorih zdravstvenega zavoda ali zasebne ordinacije. Na pregled so naročeni že na predhodnem sistematičnem pregledu.

Pregled obsega:

 • Pregled zdravstvene dokumentacije in navodil staršem oziroma skrbnikom
 • Osebno anamnezo (razgovor o otrokovem splošnem počutju v družini, razgovor otrokovem razvoju in o težavah itd.)
 • (pri dvanajstih mesecih pa še: razgovor o premagovanju ločitvenega strahu, razgovor o tem, kdaj začeti s privajanjem otroka na kahlico, razgovor o preventivi kariesa;)
 • (pri šestih, devetih in dvanajstih mesecih pa še: razvojni nevrološki status, odkrivanje morebitnih razvojnih nepravilnosti ter morebitnih razvojnih nepravilnosti sečil (urin: specifična teža, beljakovine, sediment, urinokultura), ocena krvne slike (hemogram: E, Hb, Ht), laboratorij glede na indikacije)
 • (pri šestih, devetih in dvanajstih mesecih pa še: ocena stranskih pojavov po cepljenju)
 • Somatski status (presejalni testi: telesna teža, višina, obseg glave, prsnega koša, velike mečave, ocena vida, sluha (set za izvajanje Denverskega testa), ocena kontraindikacij za cepljenje)
 • Zdravstveno vzgojo (individualno svetovanje glede prehrane, preprečevanja avitaminoz, nege, spanja, psihičnega in motoričnega razvoja)
 • Zaključek pregleda (ovrednotenje ugotovljenih stanj, postavljanje diagnoz, pisanje receptov, priprava napotnic za nadaljnjo obravnavo, naročanje na naslednji sistematični pregled, naročanje na namenski pregled in cepljenje, morebitno obvestilo osebnemu zdravniku)
 • Cepljenje po republiškem imunizacijskem programu.