PREVENTIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

Izvaja se na neonatalnih oddelkih (oddelkih za novorojenčke), neonatalnih odsekih ali pediatričnih  oddelkih porodnišnic. Obravnava novorojenčka je timska. Obvezni člani tima so zdravnik specialist pediater (ki se ukvarja z zdravstveno oskrbo dojenčkov, otrok in najstnikov), diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik, tehnica zdravstvene nege/ zdravstveni tehnik.

Preventivni sistematični pregled novorojenčka

Pregled mora biti opravljen v 24 urah po rojstvu, po možnosti v prisotnosti vsaj enega starša in obsega:

 • Anamnezo (družinsko, osebno anamnezo matere, anamnezo sedanje nosečnosti in poroda ter eventualnih prejšnjih nosečnosti in porodov), kar pomeni podatke o bolniku, ki jih zdravnik pridobi s postavljanjem specifičnih vprašanj bolniku ali osebam, ki bolnika poznajo.
 • Pregled zdravstvene dokumentacije (materinske knjižice, izvidov matere, lista “NOVOROJENČEK”),
 • Ugotavljanje splošnega stanja novorojenčka in gestacijske (gestacija je trajanje nosečnosti po standardni metodi, računano od ZM ali od namišljene ZM, ki bi naj bila 14 dni pred oploditvijo) starosti in primernosti telesnih mer za gestacijsko starost.
 • Natančen klinični pregled (odkrivanje prirojenih nepravilnosti, porodnih poškodb in znakov bolezni) in orientacijski nevrološki (nevrologija-veda o živčnem sistemu)  pregled.
 • Pogovor s starši.
 • Načrtovanje nadaljnjih aktivnosti.

Dnevni nadzor stanja novorojenčka

Opravlja se vsak dan bivanja novorojenčka v bolnišnici in obsega:

 • stalen nadzor in opazovanje,
 • klinični pregled novorojenčka (poudarek na pravočasnem prepoznavanju zlatenice),
 • pogovor s starši,
 • po potrebi načrtovanje nadaljnjih aktivnosti.

Sistematičen pregled novorojenčka pred odpustom

Pregled mora biti opravljen praviloma na dan odpusta novorojenčka domov in obsega:

 • celoten klinični pregled (poudarek na ocenjevanju sušenja popkovine in ocenjevanju zlatenice, vključno z orientacijskim nevrološkim pregledom),
 • pregled, ali so bili pri novorojenčku opravljeni vsi preventivni ukrepi in cepljenje po republiškem cepilnem programu, sprejetem za tekoče leto,
 • ocena uspešnosti dojenja,
 • pogovor s starši,
 • izpolnjevanje predpisane zdravstvene dokumentacije,
 • navezovanje stika s patronažno službo, otrokovim izbranim pediatrom in v primeru indikacije s centrom za socialno delo.

Pregled v neonatalni ambulanti

Opravi se pri novorojenčkih, pri katerih vsi potrebni ukrepi v času bivanja v porodnišnici, iz objektivnih razlogov niso bili opravljeni in pri novorojenčkih, pri katerih je zaradi dejavnikov tveganja, laboratorijskih in ultrazvočnih izvidov potrebno kasnejše spremljanje zdravstvenega stanja.

Obvezni preventivni zdravstveni ukrepi in cepljenja

 • Preventiva hemoragične bolezni (Obvezno se opravi v prvih 3 urah po rojstvu.)
 • Preventiva neonatalne (gonoroične) oftalmije (Obvezno se opravi v prvih 3 urah po rojstvu.)
 • Presejalna testa za odkrivanje fenilketonurije in kongenitalne hipotireoze (Pri novorojenčku, starem vsaj 48 ur se na predpisan način odvzame krvni vzorec in pošlje v pristojni laboratorij.)
 • Presejalni ultrazvočni pregled kolkov (Po novem se ultrazvočni pregled kolkov ne opravlja več v vseh porodnišnicah ob nastanitvi otroka in matere in morajo za to starši samo poskrbeti med 6. in 8. tednom starosti otroka.)
 • Presejalni pregled sluha (Izvaja se po metodi kratkotrajnega vzbujenega zvočnega sevanja ušesa (TEOAE), ko je otrok star vsaj 48 ur.)
 • Cepljenje proti tuberkulozi (V času cepljenja mora biti otrok star najmanj 48 ur.)

Drugi potrebni ukrepi

Zdravljenje novorojenčka, rojenega materi, v nosečnosti okuženi s povzročiteljem toksoplazmoze.

Takoj po rojstvu je potrebna diagnostika in zdravljenje z ustreznim antibiotikom v skladu s strokovno doktrino.

Pasivna zaščita in cepljenje proti hepatitisu B. Obvezna je za vse otroke mater, ki so bile med aktualno nosečnostjo odkrite kot nosilke HbsAg. V prvih 12 urah po rojstvu mora novorojenček dobiti pasivno zaščito in nato prvo dozo cepiva v skladu z republiškim Programom imunoprofilakse in kemoprofilakse.

Aktivno zdravstveno-vzgojno delo

Namen zdravstveno-vzgojnega dela je pomagati staršem pridobiti informacije o pravilni prehrani in negi novorojenčka, varnosti novorojenčka in o zdravem načinu življenja nasploh.

Obsegati mora najmanj naslednje teme:

 • vzpostavitev, spodbujanje in vzdrževanje izključnega dojenja, kot je opredeljeno v okviru dejavnosti v novorojencem prijazni porodnišnici,
 • ukrepi za preprečevanje nenadne nepričakovane smrti novorojenčka,
 • varen prevoz novorojenčka iz porodnišnice,
 • zdravo življenje, zdrava prehrana doječe matere in v družini, opuščanje škodljivih razvad.