PATRONAžA

Patronažna služba vodi patronažni karton celotne družine in njenih varovancev, poleg tega pa še priskrbi podatke za statistične raziskave, ter vodi vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva organizacija dela.

Izvede se:

 • Šest patronažnih obiskov pri dojenčku v prvem letu starosti.
 • Dva dodatna patronažna obiska pri dojenčkih slepih in invalidnih mater do 12. meseca otrokove starosti.
 • Po en obisk v 2. in 3. letu otrokove starosti.

PATRONAŽNI OBISKI PRI NOVOROJENČKU IN DOJENČKU

Novorojenček je otrok takoj po odpustu iz porodnišnice do 28. dneva starosti. Dojenček je otrok od 1. meseca starosti do 12. meseca starosti. Poudarek zdravstvene nege je negi in oskrbi otroka. Patronažna medicinska sestra izvaja preglede po izdelanem načrtu in na točno določenem terenu. Po 24 urah od prihoda mora preveriti kako poteka razvoj novorojenčka, v naslednjih dneh pa poskrbeti, da je vzpostavljen dober odnos med otrokom in starši (vzpostavljeno dojenje, zagotavljanje primerne teže, sposobnost staršev za samostojno nego,…). Obiski na domu so potrebni najmanj ob vsaki bistveni spremembi, ki se dogaja ob otrokovem razvoju (način prehrane, mejniki psihičnega oziroma fizičnega razvoja otroka). Cilj obravnave je zdrav psihofizičen razvoj novorojenčka in dojenčka.

V okviru splošnih nalog se mora patronažna medicinska sestra strokovno pripraviti, izvesti vse potrebne preglede, voditi evidenco o otroku in njegovi družini, načrtovati in izvesti morebitne intervencije, ter vrednotiti opravljeno delo.

Specifične naloge pri novorojenčku:

 • Fizični pregled novorojenčka (glava, fontanela, beločnica, ustna votlina, ustnice, koža, prsni koš, spolovilo, roke, noge, prsti, nohti, izločki)
 • Nega novorojenčka (umivanje, oblačenje, previjanje, prehrana), nega popkovne rane,  pomoč pri dojenju, ureditev ležišča, zdravstvenovzgojno delo z družino,…
 • Kopanje novorojenčka na zadnjem obisku v 4. tednu starosti
 • Zdravstvenovzgojno delo v smislu ohranitve in krepitve zdravja ter preprečevanja bolezni (nega zob, psihofizični razvoj, sprehodi, sončenje, obiski v otroški posvetovalnici, UZ pregled kolkov, cepljenje,…).

Specifične naloge pri dojenčku:

 • Fizični pregled dojenčka (glava, ustna votlina, zobki, koža, psihofizični razvoj dojenčka, dvigovanje glave)
 • Nega dojenčka, previjanje, sprehodi, kopanje, hranjenje dojenčka, dojenje, dodatki (jemanje vitaminov in mineralov)
 • Zdravstvenovzgojno delo z dojenčkom in njegovo družino (pregledi v otroški posvetovalnici, cepljenje, pravilna prehrana dojenčka, ustrezen psihofizični razvoj dojenčka, uporaba pripomočkov – stol, uporaba igrač, vzpodbujanje psihofizičnega razvoja dojenčka, nasveti v zvezi z obolenji dojenčka, krepitev in ohranitev zdravja ter preprečevanje bolezni)

Individualne naloge: izvajanje nalog v družini z novorojenčkom in dojenčkom na podlagi individualnih potreb in problemov.

DVA OBISKA PATRONAŽNE SESTRE PRI OTROČNICI IN EN OBISK PRI NOSEČNICI

Cilj je normalen potek nosečnosti in poporodnega obdobja v smislu krepitve in ohranitve zdravja ter preprečevanja komplikacij in vzpostavljanje primernih interakcij v družini.

Otročnica je ženska do vključno šestih tednov po porodu. Naloga patronažnega varstva je, da obravnava vsako otročnico.

V okviru splošnih nalog se mora patronažna medicinska sestra strokovno pripraviti na terensko delo, izvesti vse potrebne preglede nosečnice oz. otročnice in njene družine, načrtovati in izvesti morebitne negovalne intervencije, ter vrednotiti opravljeno delo.

Specifične naloge pri nosečnici:

 • Pouči žensko o poteku normalne nosečnosti in poroda.
 • Seznani jo s spremembami na telesu, z nevšečnostmi v nosečnosti, z živili, ki jih v nosečnosti ne priporočajo, o lajšanju težav, s spremembami v čustvovanju, o pomenu rednih ginekoloških pregledov, z nevarnimi znamenji, zaradi katerih mora takoj h ginekologu, o psihoprofilaktični pripravi na porod.
 • Svetuje ji pravilno prehrano, zdrav način življenja, uporabo pravilne obleke in obutve, telesne vaje in jo usmerja v materinsko šolo oz. šolo za starše.
 • Odsvetuje razvade.
 • Napoti jo v zobozdravstveno ambulanto.
 • Motivira za dojenje.
 • Opravi zdravstveno vzgojno svetovanje v zvezi z vrnitvijo otročnice in novorojenčka v domače okolje, zdravstvenovzgojno delo z družino v smislu krepitve in ohranitve zdravja ter preprečevanja bolezni.
 • Razloži ji pravno in socialno varnost,.

 

Specifične naloge pri otročnici:

 • V izrednih razmerah vodenje poroda na domu (število obiskov se poveča)
 • Fizični pregled otročnice (merjenje temperature, pulza, RR, pregled dojk, čišče, fundusa uterusa, šivov, anogenitalnega predela, prisotnost edemov)
 • Pravilna nega in higienski režim v poporodnem obdobju
 • Pravilna prehrana in pitje ustreznih količin tekočin
 • Zdravstvenovzgojno delo z družino in otročnico (motivacija za dojenje, nega novorojenčka, tehnika previjanja, seznanitev o otrokovih potrebah po toplini, nežnosti in varnosti, seznanitev z nekaterimi obolenji, poučitev o poporodni telovadbi, seznanitev z metodami zaščite pred nezaželjeno nosečnostjo, napotitev na poporodni pregled, svetovanje o normalnem delu, življenju in spolnih odnosih,…).

Individualne naloge: izvajanje nalog v družini z nosečnico in otročnico na podlagi osebnih potreb in problemov varovanke.