IZOBRAžEVANJE IN PROSTI čAS DOJENčKA

Celo življenje se učimo. Nekatere stvari se naučimo iz vsakodnevnih situacij, druge pa sistematično, kot se to počne v vrtcu in šoli. Že od začetka se vidi, kako hitro se otroci naučijo stvari, ki jih vidijo v svoji okolici. Ponavljajo gibe, besede, izraze na obrazu,…

Že nekaj časa je znano, da si majhni otroci izjemno hitro zapomnijo stvari. Zato se priporoča učenje različnih jezikov ali česa podobnega že kar hitro v otrokovem življenju. Kljub temu pa ne smemo pozabiti, da so otroci vendarle otroci. Še posebno v prvem letu se ne smemo obremenjevati, če še ne prepozna žoge na slikici, otrok od prijateljice pa jo v isti starosti že.

Ko se z otrokom igrate, ga lahko sproti učite različnih stvari (živali, kako se oglašajo, poimenovanje predmetov,…). Večkrat kot boste stvari ponovili bolj verjetno je, da si jih bo tudi zapomnil.

Pritiskanje na otroka v prvem letu ni smiselno in ne prinese nobenih rezultatov. Sam vam bo pokazal, kaj zmore in česa še ne. Temu sledite in se z njim veselite. Ob morebitnem vpisu v vrtec se bo v vrtcu naučil veliko stvari, prav tako ko bo preživljal čas nekje drugje, spet še nekaj drugega. Prav vsak dan pa si bo zapomnil nekaj novega.

Skupno preživljanje prostega časa uporabite za to, da prikažete novosti kot nekaj prijetnega in zabavnega. Pri vsem skupaj pa ne pozabite na smeh, zabavo in sprostitev.