OB ROJSTVU OTROKA (PORODNIšKA, DOPUST, DENARNA POMOč, OčETOVSTVO)

Porodniški dopust

PRAVILOMA MAMA

 • Kdaj? 28 pred predvidenim rokom poroda.
 • Koliko časa? 105 dni.
 • Način? V enem kosu v obliki popolne odsotnosti z dela.

OČE ALI DRUGA OSEBA

 • V katerih primerih? Mati umre, zapusti otroka, ji je začasno odvzeta poslovna nesposobnost ali je mlajša od 18 let, z njenim soglasjem oče otroka ali stari starši lahko izkoristijo porodniški dopust.
 • Koliko časa? 77 dni po rojstvu otroka. Odštejejo se dnevi od rojstva do dejanskega prevzema otroka.
 • Način? V enem kosu v obliki popolne odsotnosti z dela.

UVELJAVLJANJE PRAVICE ZAHTEVA NEKAJ PREDHODNIH DEJANJ:

 • Potrdilo o predvidenem datumu poroda (materinska knjižica in/ali potrdilo od ginekologa o PDP)
 • 30 dni pred nastopom porodniškega dopusta ali 60 dni pred datumom poroda obiščite center za socialno delo, kjer boste izpolnili obrazce za uveljavljanje te pravice
 • Obvestiti delodajalca (najkasneje30 dni pred nastopom dopusta), obvestiti pristojni organ če ste s.p. (15 dni po priznanju pravice do porodniškega dopusta)
 • V primeru rojstva otroka pred temi roki, ga obvestite vi ali vaši bližnji v treh dneh po porodu.
 • Oče ali druga oseba obvestiti delodajalca najkasneje v treh dneh od nastopa razloga za vaše uveljavljanje te pravice.
 • Če sklepate delovno razmerje 58 ali manj dni pred rokom poroda, je potrebno obvestiti delodajalca o porodniškem dopustu ob sklenitvi delovnega razmerja.

Izračun:

1. povprečna bruto plača zadnjih 12 mesecev = 1000€ porodniška = cca. 700 €

2. brezposelnost ali študent zadnjih 12 mesecev, porodniška = cca. 252 €

V primeru specifične situacije nam pišite in poslali vam bomo točen izračun vaše situacije!

 

Očetovski dopust

IZKLJUČNO OČE

 • Koliko časa? 50 dni – 25 dni plačanega in 25 dni, ko so plačani samo prispevki
 • Kdaj? 15 koledarskih dni (plačanih) v prvih šestih mesecih od rojstva otroka v enem kosu (teh 15 dni odpade, če oče koristi porodniški dopust) + 10 koledarskih dni po koncu starševskega dopusta pa do konca otrokovega prvega razreda OŠ, ostalih 25 dni pa do otrokovega dopolnjenega tretjega leta starosti.
 • Na CSDju dobite vlogo, ki jo oddate skupaj s potrdilom o rojstvu otroka.
 • 30 dni pred predvidenim koriščenjem obvestite delodajalca.
 • Potrdilo o rojstvu otroka predložiti na CSD.
 • V primeru zunajzakonske skupnosti priložiti zapisnik o priznanju očetovstva.

 

Dopust za nego in varstvo otroka

 • Kdaj? Takoj po poteku porodniškega dopusta.
 • Koliko časa? 260 dni.
 • Kdo? Oče, mati, oba, pod določenimi pogoji druga oseba ali stari starši.
 • Podaljšanje? V primeru dvojčkov (90 dni), za vsakega nadaljnjega otroka – trojčki, četvorčki,… (90 dni), za nedonošenčka (za toliko dni, kot je bila nosečnost krajša od 260 dni), otrok, ki potrebuje dodatno nego (90 dni, najdlje se podaljšuje do starosti 18 mesecev), za tretjega otroka (30 dni, če sta stareja dva mlajša od 8 let), za četrtega otroka (60 dni, če so mlajši od osem let), za petega, šestega,… (90 dni).
 • Vse te pravice se seštevajo.
 • Do 75 dni (52 delovnih dni) je mogoče uporabiti do dopolnjenega osmega leta otrokove starosti.
 • Dopust za nego in varstvo otroka se uporabi strnjeno v delni ali popolni odsotnosti z dela.
 • V primeru, da dopust koristita oba starša, morata predložiti soglasje o točno določenem načinu koriščenja. Če se ne moreta dogovoriti, o tem odloča CSD v otrokovo korist.
 • Lahko ga koristita izmenično in v popolni odsotnosti z dela, ali hkrati in v delni odsotnosti z dela.
 • Druga oseba ga lahko koristi pod določenimi pogoji. Odštejejo se dnevi, ki sta jih starša že izkoristila.
 • S soglasjem matere, ga lahko koristijo tudi stari starši, a samo v strnjenem nizu.
 • Podaljšanje se vlaga hkrati z vlogo za sam dopust, kasneje to ni možno.
 • Samo mama predloži dogovor staršev in delodajalcev. Sicer pa vsak od staršev samostojno.
 • Izjemoma se podaljša naknadno, a le do 18. meseca starosti otroka.
 • Ko gre za koriščenje dopusta po dnevih, morata delodajalca obvestiti vsaj tri dni pred začetkom. Če pa gre za koriščenje v strnjenem nizu, pa v 15 dneh pred nastopom dopusta.
 • Delodajalec mora obvestiti CSD najkasneje 15 dni po začetku dopusta.

 

Posvojiteljski dopust

 • Kdo? Eden v obliki polne odsotnosti iz dela ali oba hkrati v strnjenem nizu v obliki delne ali polne odsotnosti iz dela, ki skupaj ne sme presegati 150 ali 120 dni.
 • Kdaj ne? Kadar je ta oseba že uveljavila pravico do katerega drugega dopusta (porodniškega, očetovskega ali dopusta za nego in varstvo otroka) ali je posvojila otroka svojega zakonca.
 • Koliko časa? 150 dni (otroci od 1 do 4 leta), 120 dni (otroci od 4 do 10 let), 150 dni minus dnevi, ki jih je posvojitelj uveljavljal za dopust za nego in varstvo otroka.
 • O nastopu in načinu izrabe dopusta obvestite delodajalca najkasneje tri dni po nastopu razlogov za ta dopust.
 • Pravica se uveljavlja na CSDju v roku 30ih dni od nastopa posvojiteljskega dopusta. Kasneje je ni mogoče uveljavljati.

 

Pomoč ob rojstvu otroka

 • Gre za enkratni denarni znesek.
 • Prejmete ga do 15. v naslednjem mesecu, po rojstvu otroka. Zaprosite na centru za socialno delo  po rojstvu otroka najkasneje do 60 po rojstvu otroka.
 • Znesek se dvakrat letno usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, trenutno se giblje okoli 280,00€.
 • Upravičeni so vsi otroci, katerih eden od staršev ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dohodek staršev ne presega določene vrednosti.
 • V primeru večih rojenih otrok naenkrat je vsak od njih upravičen do svojega dodatka.
 • Vlogo se običajno vlaga hkrati z vlogo za očetovski dopust.

TA VLOGA SE ODDAJA NA CSDju, OBSTAJA PA TUDI POMOČ OB ROJSTVU OTROKA OD OBČINE. VIŠINA JE ODVISNA OD POSAMEZNE OBČINE, PRAV TAKO VLOGA IN POSTOPEK.

Potrditev očetovstva

Ko urejate porodniško in dodatke za rojstvo otroka, morate v primeru, da z očetom otroka niste poročeni, opraviti še priznanje očetovstva. Ob prisotnosti socialne delavke ali delavca se napiše zapisnik, ki vam v prihodnje koristi za očetovski dopust, vpis partnerja kot očeta otroka in podobno. V primeru, da ste poročeni se vaš zakonski partner avtomatsko upošteva kot oče otroka.

Ko se otrok rodi pa lahko zaprosite še za otroški dodatekdodatek za veliko družino,dodatek za nego otroka ter delno plačilo za izgubljeni dohodek.