ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE (ZA NOVOROJENčKA)

Kaj je?

 • Zdravstveno zavarovanje zavarovanim osebam (pod določenimi pogoji) omogoča plačilo zdravstvenih storitev, pogrebnino, posmrtnino, nadomestilo plače med odsotnostjo od dela, povračilo potnih stroškov, ki nastanejo zaradi zdravstvene situacije.

Pogoji za pridobitev?

 • Otrok mora biti ožji ali (pod določenimi pogoji) širši družinski član.
 • Zavarovanje velja do osemnajstega leta, oz. dokler se otrok šola, najdlje do šestindvajsetega leta starosti.
 • Otroka mora imeti stalno prebivališče v RS.
 • Otroka prijavi nosilec zavarovanja (starš, skrbnik,…)
 • Kopija rojstnega lista.

Čas veljavnosti?

 • V primeru, da se otrok zaposli prej, do 15. leta.
 • Praviloma do 18. leta.
 • V primeru šolanja pa do 26. leta

Kje ga pridobim?

 • Ministrstvo za zdravje. Organ, ki izvaja storitve pa je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Čas pridobitve?

 • Z dnem ko se otrok rodi. V 60 dneh morate pridobiti njegovo zdravstveno izkaznico, do takrat zadošča zdravstvena izkaznica mame, oz. drugega skrbnika, po katerem bo otrok zavarovan.

Posebnosti?

 • Kasneje za uveljavljanje zavarovanja za otroka potrebujete več dokazil, odvisno od situacije!
 • Potrdilo o šolanju.
 • Potrdilo o popolni in trajni nezmožnosti za delo, ki nastane do 18. oz. 26. Leta.
 • Druga potrebna dokazila.