ZAčASNO PREBIVALIščE

Kaj je?

 • Je prebivališče, kjer se oseba zadržuje občasno z določenim namenom (šola, delo, …) in se nima tam namena zadrževati stalno.

Pogoji za prijavo?

 • Državljan RS ali tujec, ki namerava na določenem naslovu (začasno) prebivati v 3 dneh od naselitve.
 • Pravica do prebivanja na izbranem naslovu (dokazilo o lastništvu, najemna ali podjemna pogodba, soglasje lastnika)
 • Osebni dokument.

Čas veljavnosti?

 • Od vpisa največ eno leto.

Cena?

 • Prijava ali sprememba začasnega prebivališča je brezplačna.

Kje ga prijavim?

 • Pristojni organ je Ministrstvo za notranje zadeve. Izvajalec pa je upravna enota ali krajevni urad.

Čas vpisa?

 • Vpis ali sprememba sta izvedena takoj.

Sankcije?

 • Ne prijava v določenem roku se kaznuje z denarno globo.

Posebnosti?

 • Oseba lahko zaprosi upravno enoto za izdajo potrdila o začasnem prebivališču. S pooblastilom lahko to zahteva tudi druga oseba.
 • Prijava je potrebna za vse, ki nameravajo v določenem objektu prebivati več kot 60 dni.
 • V to ne spadajo zdravstvene ustanove, zatočišča (za žrtve nasilja v družini), za pripadnike sil, ki pomagajo pri posledicah naravnih nesreč in ki opravljajo vojaško dolžnost.