UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Kaj so?

 • Otroški dodatek
 • Denarna socialna pomoč
 • Varstveni dodatek
 • Državna štipendija za mladoletne
 • Subvencija vrtca
 • Subvencijo najemnine
 • Pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev
 • Pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje

Pogoji za pridobitev?

 • Stalno prebivališče v Republiki Sloveniji
 • Dohodek ne sme presegati meje, ki je določena za posamezno pravico
 • Izpolnjevanje drugih pogojev, odvisnih od posamezne pravice

Višina?

 • Je odvisna od vsote VSEH prihodkov in vsega premoženja oseb v skupnem gospodinjstvu
 • Upoštevana je vrednost na enega družinskega člana

Kje ga pridobim?

 • Pristojni center za socialno delo ali na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve preko te povezave.

Posebnosti?

 • Denarne prejemke je nujno uveljavljati v naslednjem zaporedju: 1.otroški dodatek, 2.denarna socialna pomoč, 3.varstveni dodatek, 4.državna štipendija.