UGOTAVLJANJE IN IZPODBIJANJE OčETOVSTVA

Kaj je?

 • Gre za izjavo osebe, ki prizna ali pa zanika očetovstvo otroka.

Pogoji za pridobitev?

 • Strinjanje matere, da je ali ni to oče otroka.
 • Oče otroka rojenega v zakonski zvezi je brez dokazovanja mož otrokove matere.
 • V primeru zunajzakonske skupnosti je dokazovanje oz. priznanje očetovstva potrebno s strani očeta otroka ali po odločbi sodišča.
 • Mož matere otroka rojenega v zakonski zvezi lahko izpodbija očetovstvo, v času trajanja zakonske zveze ali najdlje v 300 dneh od razveze.

Čas ugotavljanja?

 • V primeru, da se mati ne strinja po enem mesecu od vloženega priznanja, lahko oče zahteva ugotavljanje preko sodišča.
 • Otrok lahko do polnoletnosti zahteva ugotavljanje preko svoje mame ali skrbnika s potrditvijo centra za socialno delo.
 • Od polnoletnosti pa lahko sam zaprosi za ugotavljanje v roku petih let.
 • V primeru izpodbijanja ima oče največ eno leto časa od nastanka okoliščin, ki so privedle do dvomov v povezavi z očetovstvom, a ne dlje kot do otrokovega petega leta. Izjemoma kasneje.

Stroški?

 • Sodna taksa znaša 19,83€

Kje to uredim?

 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Očetovstvo se lahko prizna na centru za socialno delo, pred matičarjem, v javni listini ali v oporoki.
 • V primeru izpodbijanja pa pristojno okrožno sodišče in kasneje višje sodišče.

Posebnosti?

 • Oseba, ki je priznala očetovstvo, tega ne more izpodbijati, lahko izpodbija svoje priznanje o očetovstvu.
 • Od očetovstva je odvisno plačevanje preživnine.
 • Mati lahko vloži tožbo na sodišču za izpodbijanje očetovstva najkasneje leto dni po rojstvu otroka.
 • Druga oseba, ki misli, da je oče otroka lahko izpodbija očetovstvo s tožbo na sodišču eno leto po vpisu očetovstva.
 • Otrok sam lahko izpodbija očetovstvo v petih letih od njegove polnoletnosti s tožbo na sodišču.
 • Izpodbija se lahko tudi materinstvo, večinoma pod enakimi pogoji kot očetovstvo.