STARšEVSKO NADOMESTILO

Kaj je?

 • Je osebni prejemek, ki nadomesti plačo. Obstajajo porodniško nadomestilo, očetovsko nadomestilo, nadomestilo za nego in varstvo otroka ter posvojiteljsko nadomestilo.

Pogoji za pridobitev?

 • Zavarovanje za starševsko varstvo pred nastopom starševskega dopusta in s tem nadomestila, za tiste osebe, ki imajo pravico do starševskega dopusta.
 • Skupno 12 mesečno zavarovanje za starševsko varstvo v zadnjih treh letih pred nastopom starševskega dopusta, za osebe, ki nimajo pravice do starševskega dopusta. (te osebe so v času prejemanja starševskega nadomestila zavarovane za primer brezposelnosti, za starševsko nadomestilo ter pokojninsko in invalidsko. Tudi zdravstveno za primer bolezni, poškodb zunaj dela, plačilo zdravstvenih storitev, potnih stroškov, pogrebnine in posmrtnine.)

Vrsta nadomestila in čas prejemanja?

 • Porodniško nadomestilo v času porodniškega dopusta (28 dni pred predvidenim rojstvom otroka + 77 dni po, skupno 105 koledarskih dni).
 • Očetovsko nadomestilo v času očetovskega dopusta (15 dni v prvih 6 mesecih po rojstvu otroka + 75 dni najkasneje do otrokovega tretjega leta, skupno 90 koledarskih dni).
 • Nadomestilo za nego in varstvo otroka v času dopusta za nego in varstvo otroka (260 koledarskih dni).
 • Posvojiteljsko nadomestilo v času posvojiteljskega dopusta (150 dni (otroci od 1 do 4 leta) minus dnevi, ki jih je posvojitelj uveljavljal za dopust za nego in varstvo otroka ali 120 dni (otroci od 4 do 10 let)).
 • Če gre za delno odsotnost z dela, se nadomestilo izplačuje v takem razmerju, kot je določen starševski dopust.

Višina?

 • Starševsko nadomestilo se izračuna glede na povprečno plačilo prispevkov za starševsko varstvo zadnjih 12 mesecev.

Kje ga pridobim?

 • Center za socialno delo je, glede na kraj stalnega prebivališča, pristojen.

Posebnosti?

 • Ta pravica izključuje prejemanje drugih nadomestil.
 • Višina izplačila ne more presegati 2,5-kratnika povprečne mesečne plače v RS, razen porodniškega nadomestila in ne more biti nižje od 55% minimalne plače v RS.

Izračun:

1. povprečna bruto plača zadnjih 12 mesecev = 1000€ porodniška = 695,70€

2. brezposelnost ali študent zadnjih 12 mesecev, porodniška = 219,20€

V primeru specifične situacije nam pišite in poslali vam bomo točen izračun vaše situacije!