STARšEVSKI DODATEK

Kaj je?

 • Finančna pomoč za starše, ki niso upravičeni do starševskega nadomestila.

Pogoji za pridobitev?

 • Mati: V primeru da sta mati in otrok državljana RS ali imata stalno prebivališče v RS.
 • Oče: Enako kot mati v primeru da mati umre, zapusti otroka, ni sposobna skrbeti za otroka.
 • Predložitev potrdila o rojstvu otroka.
 • Ne prejemate starševskega nadomestila.

Čas prejemanja?

 • 77 dni od rojstva otroka (pri očetu se 77 dnem odštejejo dnevi, ki so že minili ko oče prevzame otroka).
 • Po tem obdobju ima to pravico eden od staršev, po predhodnem dogovoru in pod enakimi pogoji.
 • Najdlje pa 365 dni od rojstva otroka.

Višina?

 • Okoli 195,00€ mesečno (odvisno od indeksa rasti cen življenjskih stroškov)

Kje ga pridobim?

 • Center za socialno delo (CSD)je pristojen organ. In sicer tisti, ki je glede na materino stalno prebivališče krajevno pristojen.

Čas pridobitve?

 • 30 dni pred predvidenim rojstvom otroka pa najkasneje do 30 dni po rojstvu otroka morate vložiti vlogo, da dobite polni dodatek. V primeru, da ta rok zamudite se pravica uveljavlja do otrokove starosti 365 dni.
 • Prejemate ga vsaj 77 dni pa dokler imate vloženo prošnjo, najdlje pa 365 dni od rojstva otroka.

Posebnosti?

 • V tem obdobju CSD poskrbi tudi za prijavo v invalidsko in pokojninsko zavarovanje.
 • Oče lahko uveljavlja pravico najkasneje 30 dni po dogodku, ki je vzrok za to, da prevzame nego in skrb za otroka. Dodatek pa prejema od naslednjega meseca naprej pa do otrokova prvega leta starosti.
 • Dodatek lahko (po 77 dneh) koristita oba starša v kolikor ustrezata pogojem in se dogovorita o izmenični izrabi. Če tega dogovora ne skleneta, se od 78. dneva naprej o tem odloča CSD.