ROJSTNI LIST

Kaj je?

 • Je dokument o rojstvu otroka, ki vsebuje ime, priimek, EMŠO, datum in ura rojstva, spol, priimek in ime mame ter očeta.

Pogoji za pridobitev?

 • Rojstvo na območju RS.
 • Izpisek o rojstvu slovenskega državljana na tujem območju, ki ga izda tuj organ.

Čas veljavnosti?

 • Od pridobitve za vedno.

Cena?

 • Pridobitev je brezplačna.

Kje ga pridobim?

 • Pristojni organ je Ministrstvo za notranje zadeve, rojstni list pa pridobite na upravni enoti (oddelek za matične zadeve).
 • V primeru novorojenčka ga brez vložene prošnje prejmete na dom po pošti.

Čas pridobitve?

 • Štiri tedne ali manj po prejemu podatka o rojstvu.

Kaj mi omogoča?

 • Dokazilo o obstoju in podatkih o rojstvu ter starših.

Posebnosti?

 • Za izdajo izpiska lahko zaprosite na upravni enoti s predložitvijo osebnega dokumenta ali preko interneta, v kolikor imate digitalno potrdilo. Poleg tega pa še podpisano vlogo oz. prošnjo za izdajo. V kolikor prosite za izpisek za drugo osebo je potrebna še overjena pisna privolitev te osebe.
 • Izpisek prejmete po pošti.