PREžIVNINA

Kaj je?

 • Znesek, ki ga mora starš plačevati za svojega otroka.

Pogoji za pridobitev?

 • O višini preživnine za otroka in dolžnosti plačevanja odločajo sodišča na podlagi sporazuma med starši otroka ali po tožbi.
 • V primeru, ko starša ne živita več skupaj in so otroci mladoletni, se šolajo, ali imajo določene dodatne potrebe pri skrbi in negi. Vsaka situacija je drugačna in na podlagi tega se ureja čas plačevanja in višina plačevanja preživnine (tudi glede na dohodek staršev).

Čas veljavnosti?

 • Sodišče določi do kdaj je potrebno plačevati preživnino za posameznega otroka.

Višina?

 • Zakon določa sledeče zneske, ki pa lahko variirajo!
  • Za otroka do 6. leta: 69,24€
  • Za otroka starega med 6 in 14 let: 76,16€
  • Za otroka nad 14 let: 90,01€

Kje jo pridobim?

 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, v izvedbi centra za socialno delo in pristojnega sodišča.

Posebnosti?

 • V primeru, da eden od staršev ne izplačuje preživnine, se preživnina lahko zagotavlja iz Javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS.

Pogoji za pridobitev te vrste preživnine so odvisni od vsake posamezne situacije, pridobitev je začasna in odvisna od odločitve centra za socialno delo.