PRAVICE IZ NASLOVA KRAJšEGA DELOVNEGA čASA

Kaj je?

  • Je pravica, ki vam omogoča skrajšan delovni čas zaradi nege in skrbi za otroka.

Pogoji za pridobitev in čas trajanja pravice?

  • Skrb in nega za otroka do treh let, do osemnajstega leta starosti pa ko je otrok težje gibalno ali zmerno oz. težje duševno oviran.
  • Skrb in nega za dva otroka, do šestega leta starosti mlajšega otroka.
  • Pravica velja za enega starša, tudi za tiste, ki imajo s.p.
  • Podatki iz pogodbe o zaposlitvi, o opravljenih dejanskih urah dnevno in pa obdobje, v katerem boste opravljali krajši delovni čas (ne več kot tri oz osemnajst let).

Višina?

  • Delodajalec omogoča višino plače za opravljeno delo, kar pa manjka do plačila prispevkov minimalne plače, krije država, tako za zavarovanca, kot za delodajalca.

Kje jo pridobim?

  • Pristojni center za socialno delo.

Čas pridobitve?

  • V 60 dneh od pridobitve te pravice mora biti vložena vloga, da se upošteva od prvega dneva. V primeru, da ta rok zamudite, se pravica šteje od dneva vložitve vloge.

Posebnosti?

  • V primeru, da gre za zdravstvene zaplete pri otroku, je potrebno predložiti še zdravniško dokumentacijo, ki to dokazuje.