PRAVICA DO PLAčILA PRISPEVKOV ZARADI ZAPUSTITVE TRGA DELA

Kaj je?

  • Država enemu od staršev krije prispevke v višini prispevkov minimalne plače.

Pogoji za pridobitev?

  • Skrb in nega za štiri otroke ali več.
  • Hkrati pa mora ta oseba zapustiti trg dela.
  • Predložitev potrdila o državljanstvu in skupnem stalnem prebivališču otrok in vlagatelja.
  • Potrdilo o zapustitvi trg dela (odpoved pogodbe o zaposlitvi, potrdilo iz zavoda za zaposlovanje).
  • Rojstne liste vseh otrok.
  • Potrdila o šolanju otrok.

Čas veljavnosti?

  • Najdlje do dopolnjenega desetega leta najmlajšega otroka.

Kje jo pridobim?

  • Pristojni center za socialno delo.