POTNI LIST

Kaj je?

 • Javna listina s sliko, ki slovenskemu državljanu omogoča prehod državne meje.

Pogoji za pridobitev?

 • Državljan Republike Slovenije

Čas veljavnosti?

 • 1 leto za državljana, ki je v roku 5 let izgubil dve ali več potnih listov in ni izkazal skrbnega ravnanja (to ne velja v primeru prijave kaznivega dejanja – npr. kraje)
 • 3 leta za mladoletnega državljana mlajšega od treh let
 • 5 let za mladoletnega državljana starejšega od treh let
 • 10 let za polnoletnega državljana

Cena?

 • Za 1 leto 28,81€ (32 strani) ali 31,01€ (48 strani)
 • Za 3 leta 29,21€ (32 strani) ali 31,41€ (48 strani)
 • Za 5 let 32,69€ (32 strani) ali 34,89€ (48 strani)
 • Za 10 let 38,51€ (32 strani) ali 40,71€ (48 strani)

Kje ga pridobim?

 • Katerakoli upravna enota v RS.
 • V izjemnih primeri na Ministrstvu za notranje zadeve.

Čas pridobitve?

 • Odvisen je od števila vloženih vlog (načeloma 7 delovnih dni + čas pošiljanja).

Kaj mi omogoča?

 • Identifikacijo
 • Potrditev državljanstva
 • Potovanje v vse države sveta (pri nekaterih je potrebno zaprositi še za vizo)

Sankcije?

 • Z globo se kaznuje prodajo, posojo ali kakršnokoli drugo zlorabo dokumenta. Tudi pridobitev še enega potnega lista ali prepozna izročitev dokumenta pristojnim organom, ko se to zahteva.

Posebnosti?

 • V primeru smrti lastnika osebne izkaznice, jo je potrebno predložiti na katerikoli upravni enoti v RS, kjer po potrditvi o smrti te osebe, dokument uničijo  – preluknjajo ali prerežejo, ter vrnejo svojcem.
 • Prejmete jo po pošti ali jo prevzamete na upravni enoti (način si izberete sami).
 • Menjava je potrebna v 30 dneh ko menjate stalno prebivališče se prvič vpiše, drugič je potreben nov dokument.
 • Uničenje je potrebno ob menjavi imena ali priimka, če fotografija ne predstavlja več vaše prave podobe, je poškodovan ali neuporaben ga morate v 30 dneh predložiti pristojnemu organu (upravna enota).
 • Izgubo ali krajo osebne izkaznice prijavite katerikoli upravni enoti v RS v osmih dneh z vsemi podrobnostmi dogodka. O tem se naredi zapisnik. Takoj po tem se lahko vloži nova vloga.
 • Reklamacija v primeru poškodbe (če je krivda na strani upravne enote se opravi zamenjava brezplačno, če je krivda vaša, plačate vse stroške izdelave sami).
 • Ko gre za otroka, mora biti ta navzoč in se podpisati, če se seveda zna. Zakoniti zastopnik otroka se mora identificirati. Nad starostjo 8 let je prisotnost otroka obvezna. V kolikor je že imel potni list, ga predloži v uničenje.
 • V primeru, da je to otrokov prvi osebni dokument se predloži izpisek iz registra o rojstvu.

Prejmete ga po pošti ali ga prevzamete na upravni enoti (način si izberete sami).