POMOč OB ROJSTVU OTROKA

Kaj je?

  • Gre za enkratni denarni znesek.

Pogoji za pridobitev?

  • Upravičeni so vsi otroci, katerih eden od staršev ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in kjer prihodek na člana ne presega določene vrednosti.

Višina?

  • Znesek se dvakrat letno usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, trenutno se giblje okoli 280,00€.

Kje jo pridobim?

  • Pristojni center za socialno delo.

Čas pridobitve?

  • Zaprosite na centru za socialno delo običajno takoj po rojstvu otroka.

Posebnosti?

  • V primeru večih rojenih otrok naenkrat je vsak od njih upravičen do svojega dodatka.
  • Vlogo se lahko oddaja hkrati z vlogo za očetovski dopust.

OBSTAJA TUDI POMOČ OB ROJSTVU OTROKA, KI JO DA OBČINA. VIŠINA JE ODVISNA OD POSAMEZNE OBČINE!