OSEBNO IME

Kaj je?

 • Je osebna pravica vsakega občana.
 • Sestavljeno je iz imena in priimka, ki ga je oseba dolžna uporabljati.
 • Pod določenimi pogoji se lahko spremeni.

Pridobitev?

 • Ob rojstvu praviloma starši določijo otroku osebno ime.
 • V 30. dneh po rojstvu so ga dolžni sporočiti na matični urad. Če tega ne storijo, jih matični urad pozove, naj izberejo ime.
 • V kolikor starši v tem času ne izberejo imena, ga otroku izbere matični urad.

Kje?

 • Na matičnem uradu se zapiše celotno osebno ime in tudi tisto, ki ga bo oseba uporabljala v vsakdanjem življenju, v kolikor je celotno osebno ime daljše od treh besed (dve imeni in en priimek ali eno ime in dva priimka).
 • Sicer pa je pristojni organ Ministrstvo za notranje zadeve oz. upravne enote.

Čas pridobitve?

 • Kot potrditev vpisa osebnega imena otroka prejmete rojstni list v roku štirih tednov po rojstvu oz. izbiri imena.

Sankcije?

 • V primeru, da ne javite osebnega imena v roku 30 dni se to kaznuje z globo 104,32€.

Sprememba osebnega imena?

 • Kdo? Polnoletna oseba, eden ali oba starša, zakoniti zastopniki mladoletne osebe.
 • Kje? Na upravno enoto se vloži prošnja.
 • Pogoji? V primeru spora med starši odloča CSD ali pristojno sodišče, katerega odločitev se priloži prošnji za spremembo.
 • Cena? Prva sprememba 50,36€, vsaka naslednja sprememba 96,84€.
 • Posledice? Sprememba vseh identifikacijskih dokumentov v roku 30 dni.
 • Kdaj ne? Oseba, ki je storila kaznivo dejanje ne more spremeniti svojega osebnega imena do konca odslužene kazni ali trajanja pravnih posledic.
 • Sankcije? V primeru, da ne javite osebnega imena v roku 30 dni se to kaznuje z globo 104,32€.
 • Posebnosti? Mladoletna oseba stara nad 9 let se mora s spremembo osebnega imena    strinjati.
 • Sprememba priimka ob poroki in po ločitvi? Ob poroki lahko zakonca prevzameta priimek eden od drugega, ali obdržita svoja ali eden uporablja dva, ali oba uporabljata oba. Ob razvezi ta priimka tudi obdržita, razen če v šestih mesecih vložita prošnjo. Razvezani zakonec lahko prevzame priimek, ki ga je imel pred poroko. V šestih mesecih od razveze mora vložiti prošnjo, v kolikor v času zakona ni spreminjal priimka. Plača se znesek 46,09€, vsakič naslednjič pa 88,63€.