OSEBNA IZKAZNICA

Kaj je?

 • Javna listina s sliko, ki potrjuje identiteto in državljanstvo lastnika osebne izkaznice.

Pogoji za pridobitev?

 • Stalno prebivališče v RS.

Kako jo pridobim?

 • Osebno
 • Predložitev fotografije 3,5 x 4,5cm
 • Predložitev dokumenta s fotografijo (pretečena osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje,…) za potrditev identitete
 • Plačilo izdelave

Čas veljavnosti?

 • 1 leto za državljana, ki je v roku 5 let izgubil dve ali več osebnih izkaznic in ni izkazal skrbnega ravnanja (to ne velja v primeru prijave kaznivega dejanja – npr. kraje)
 • 1 leto za državljane z začasnim prebivališčem v RS
 • 3 leta za mladoletnega državljana mlajšega od treh let
 • 5 let za mladoletnega državljana starejšega od treh let
 • 10 let za polnoletnega državljana

Cena?

 • za 3 leta 11,97€
 • za 5 let 13,52€
 • za 10 let 17,39€

Kje jo pridobim?

 • Katerakoli upravna enota v RS.
 • V izjemnih primeri na Ministrstvu za notranje zadeve.

Čas pridobitve?

 • Lahko jo dobite še isti dan, če ste se pripravljeni odpeljati v Celje, kjer jih izdelujejo in jo prevzamete med 12. in 13. uro.
 • V kolikor plačate prioriteto, jo prejmete v treh delovnih dneh.
 • Sicer pa traja pridobitev okoli 7 delovnih dni (odvisno od števila vlog).

Kaj mi omogoča?

 • Identifikacijo
 • Potrditev državljanstva
 • Potovanje znotraj EU
 • Potovanje v Srbijo, Bosno in Hercegovino, Švico, Črno goro, Makedonijo ter na Hrvaško.

Sankcije?

 • V primeru zlorabe svoje ali tuje osebne izkaznice se plača globa.
 • Prav tako v primeru, da ste polnoletna oseba in nimate pri sebi osebnega dokumenta s sliko.

Posebnosti?

 • Pri prehodu bosanskih meja je potrebno mladoletnim osebam poleg oseben izkaznice predložiti še soglasje zakonitega zastopnika.
 • V primeru smrti lastnika osebne izkaznice, jo je potrebno predložiti na katerikoli upravni enoti v RS, kjer po potrditvi o smrti te osebe, dokument uničijo  – preluknjajo ali prerežejo, ter vrnejo svojcem.
 • Izgubo ali krajo osebne izkaznice prijavite katerikoli upravni enoti v RS v osmih dneh z vsemi podrobnostmi dogodka. O tem se naredi zapisnik. Takoj po tem se lahko vloži nova vloga.
 • Reklamacija v primeru poškodbe (če je krivda na strani upravne enote se opravi zamenjava brezplačno, če je krivda vaša, plačate vse stroške izdelave sami).
 • Ko gre za otroka, mora biti ta navzoč in se podpisati, če se seveda zna. Zakoniti zastopnik otroka se mora identificirati.
 • Če imate samo začasno prebivališče v RS, lahko pridobite osebno izkaznico, če je vaša prijava stalnega prebivališča v preverjanju.
 • V primeru, da je to otrokov prvi osebni dokument se predloži izpisek iz registra o rojstvu.
 • Prejmete jo po pošti ali jo prevzamete na upravni enoti (način si izberete sami).