NADOMESTILO PLAčE ZA NEGO BOLNEGA OTROKA

Kaj je?

  • Nadomestilo plače za nego ožjega družinskega člana.

Pogoji za pridobitev?

  • Oseba, ki koristi nadomestilo mora biti v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki jo neguje.
  • Obe osebi morata imeti urejeno zdravstveno zavarovanje.
  • Potrdilo osebnega zdravnika, da je nega otroka potrebna in nadomestilo plače s tem upravičeno.

Trajanje?

  • 15 delovnih dni, ko gre za nego otroka mlajšega od 7 let, ali za otroka, ki je zmerno, težje ali težko duševno ali telesno prizadet.
  • Osebni zdravnik lahko v izjemnih primerih podaljša ta rok na največ 30 dni.
  • 7 delovnih dni za, ko gre za nego mladoletnega otroka starejšega od 7 let.
  • Osebni zdravnik lahko v izjemnih primerih podaljša ta rok na največ 14 dni.
  • Hudo poslabšanje zdravstvenega stanja lahko pripelje tudi do podaljšanja za 6 mesecev, ali  še dlje.

Posebnosti?

  • V primeru, da je otrok sprejet na zdravljenje v bolnišnico, starš ni upravičen do nadomestila plače., razen v primerih ko to zdravljenje poteka v tujini.