MATIčNI REGISTER

Kaj je?

  • Baza podatkov v katero se o državljanih Republike Slovenije (RS) vpisujejo podatki (rojstvo, zakonska zveza, smrt, sprememba osebnega imena, priznanje očetovstva,…)
  • V to bazo podatkov se o tujih državljanih vpišejo tiste stvari, ki so se zgodile na območju RS.

Potrditev?

  • Za vsak dogodek se izda potrdilo oz. javna listina o dejstvih in spremembah.

Pristojnost?

  • Vsaka upravna enota na območju RS.

Pridobitev izpiska?

  • Za izdajo izpiska lahko zaprosite na upravni enoti s predložitvijo osebnega dokumenta ali preko interneta, v kolikor imate digitalno potrdilo. Poleg tega pa še predložite ali posredujete podpisano vlogo oz. prošnjo za izdajo.
  • V kolikor prosite za izpisek za drugo osebo je potrebna še overjena pisna privolitev te osebe.
  • Izpisek prejmete po pošti.