KNJIžNICE

Kaj je?

 • Knjižnice so ustanove, kjer si lahko izposojamo knjige:
  • Fizično oz. v papirni obliki
  • Spletno (prebiranje e-knjig s pomočjo bralnikov)
   • Bralniki so na voljo za izposojo v nekaterih knjižnicah, domovih starejših občanov ali pa za nakup v trgovinah.

Pravila?

 • Vsaka knjižnica ima določena pravila, ki se nanašajo na:
  • Vrsto članstva
  • Način izposoje knjig (na dom, v čitalnico, obdobje izposoje)
  • Vračanje knjig
  • Zamudnino

Članstvo?

 • Člani knjižnice so uporabniki, ki se včlanijo v knjižnico.
 • Ob vpisu vsak podpiše izjavo o pristopu k članstvu knjižnice.
 • Z vpisom mladoletnih oseb se morajo strinjati starši oziroma skrbniki, ki tudi podpišejo izjavo o vpisu.
 • .

Stroški?

 • Članarina:
  • Oproščeni so mladoletni, brezposelne osebe in invalidi s priznano 100% invalidnostjo. Brezposelni morajo dokazati status brezposelne osebe z ustreznim uradnim dokumentom.
  • Stroški izkaznice
  • Zamudnina
  • Strošek za nadomestilo izgubljene izkaznice
  • Stroški izgubljenega ali poškodovanega gradiva

Posebnosti?

 • Za zlorabo izkaznice je odgovoren lastnik. Člansko izkaznico lahko uporablja le član na katerega se izkaznica, ki je neprenosljiva, glasi.
 • Če knjižničar utemeljeno dvomi o identiteti prinašalca izkaznice, lahko zahteva njegovo dodatno identifikacijo.

Enotna knjižnična izkaznica za študente Univerze v Ljubljani

 • Univerza v Ljubljani je v študijskem letu 2001/2002 uvedla enotno knjižnično izkaznico.
 • Redni, izredni in podiplomski študenti si lahko s potrjeno študentsko izkaznico ali z indeksom izposojajo knjige v vseh knjižnicah Univerze v Ljubljani, v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) ter v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani (CTK).
 • Vsak študent se mora evidenčno vpisati v posamezno knjižnico, ni pa mu treba plačati članarine (le to je že plačal pri vpisu).
 • Študenti brez statusa (pavzerji) poravnajo članarino v knjižnici matične fakultete, s potrdilom o vplačilu pa si lahko eno leto izposojajo gradivo tudi v drugih knjižnicah, razen v NUK-u in CTK-ju.
 • Študenti drugih univerz in visokih šol se vpišejo v vsako knjižnico Univerze v Ljubljani posebej.
 • Enotna knjižnična izkaznica je vpeljana tudi v Mariboru za študente Univerze v Mariboru.

Cobiss

 • Je spletni portal, ki vam omogoča iskanje knjig.
 • Preverite lahko v kateri knjižnici se nahajajo, ali so na voljo in jih tudi rezervirate.
 • V bazi podatkov je več kot 3 milijone zapisov.

E-knjiga

 • Elektronska knjiga je knjižna publikacija, izdana v digitalni obliki, samostojno ali kot različica klasične tiskane knjige.
 • Namesto v fizični obliki je dostopna preko računalnika in se bralcu izpisuje na zaslonu.
 • Dostopna je v različnih formatih, kar omogoča, da jo lahko uporabnik prebira tudi na zaslonu računalnika, na za to prirejenih modelih mobilnih telefonov (pametni telefoni), dlančnikih (denimo Palm), tabličnih računalnikih.
 • Ena izmed bistvenih informacij za prebiranje e-knjig na bralniku je, da si moramo najprej naložiti aplikacijo, ki je v bistvu program, ki podpira določen format e-knjig.
 • Posledica tega je, da vseh knjig ne moremo prebirati na vseh bralnikih. Še vedno namreč ne obstaja enoten format.
 • E-bralnik moramo pred branjem napolniti z električno energijo. Večina omogoča več urno branje večjega števila knjig.

Potujoča knjižnica

 • Potujoče knjižnice so običajno v obliki potujočega avtobusa (bibliobus), ki se ustavlja v krajih, kjer ni blizu knjižnic.
 • Vsaka ima določen svoj urnik in seznam postajališč.

Seznam spletnih knjižnic.

Seznam knjižnic po Sloveniji.

Seznam potujočih knjižnic.

Podatki so povzeti po: podatkih Zavoda za šolstvo, Wikipediji, Cobissu in http://eknjigatim2.blogspot.com/.